добре дошли в моят уеб сайт

ВЕЛИКО БЯЛО БРАТСТВО

УЧЕНИЕ НА ВЛАДИЦИТЕ НА МЪДРОСТТА

Учението на  Владиците на Мъдростта,

представлява самото не достигащо звено  на нашия индивидуален път,  на нашите  достижения и самия наш живот. Това Учение представлява самото загубено знание за това, как правилно да се  създава семейство, как правилно  да  растат децата и   правилното им образование. Това е повече отколкото религия . Това е Наука  на Вселенския Живот.

                                           ПРИЗИВ В КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ ЗА ЗЕМЯТА

“О, Земя, аз зная, че ти е тежко, аз зная, че ти се нуждаеш от моята помощ в този ден. Аз моля моето Висше Аз, в името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, да отдаде Божествената енергия, която постъпва в моя храм днес, за стабилизиране на положението на Земята”
                                                           Гаутама Буда, 7 март 2007 год.       
                                                                           
                                                           
АВТОРСКИ САЙТ НА ТАТЯНА Н. МИКУШИНА

" ТВОРЕТЕ С ЛЮБОВ И ПЛАМЕННО СЪРЦЕ! "

Нека в Зората на Водолея да изявим със пълна сила Сътрудничество и Любов , нека песента "Слава на Бог във Висините , и на земята Мир , и на хората Благоволение " да станат реалност в душите на всички хора .

ЕЛ МОРИЯ

     "... ние не се уморяваме да повтаряме отново и отново, да контролирате постоянно своите мисли и чувства. По време на сън вие сте притеглени от онези слоеве на астралния план, които отговарят на качеството на вибрациите ви преди да заспите. Ако преди сън сте гледали филм на ужасите или сте общували с пияна компания, вие ще бъдете притеглени към тези слоеве на астралния план, където ще продължите вечерните си развлечения. В този случай създавате такава карма, каквато бихте създали ако извършвате това във физическия план..."                                         

 
УЧЕНИЕ ЗА КАРМАТА ,Възлюбеният Кутхуми
Как можем да посетим Свещенните Обители
УЧЕНИЕ ЗА КАРМАТА
ierarxia.alle.bg
СКАЗАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО                                                                  СКАЗАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО   

                                                                
"...Кризата в икономиката – това е осъждане на изобилния живот на хората . Инфлацията,обезценяването на парите -това е осъждане на нашия  Христо-Свят , който е регулатор  на потока на Божествената икономиката...

...Осъждането може да доведе до упадък във вашия бизнес . Обикновено осъждането се корени в горчивината на завистта и на ревността . Работите ви  може да се объркат, защото конкуренцията ви завижда – завижда на вашите успехи , но в действителност, те завиждат на вашата Светлина...

....И така когато вие увеличавате вашите Бого-умения , имате изобилен живот във слава на Бога , вие трябва да помните: всичко в обкръжаващата ви действителност , в семейството-  земя, собственост, радост или нещо друго,което  Бог ви е дал като милост за вашето служение – всичко трябва да бъде защитено .

ДОКЛАД НА ЕЛ МОРИЯ ЗА КРИТИКАТА, ОСЪЖДАНЕТО И СЪДА
УЧЕНИЕ НА ПОСЛАННИКА ЕЛИЗАБЕТ ПРОФЕТ
Аз ще посрещна лично всеки от вас, победилите илюзията!                     ...
                                    Аз ще посрещна лично всеки от вас, победилите илюзията! 

                                        Възлюбеният Алфа, 21 декември 2016 г.

 

"Възможност за спасение съществува за онези, които независимо от външните обстоятелства запазват вътрешно съзвучие с Божествения свят.

Колкото по-напред се отива, толкова по-трудно става да се запазва това съзвучие.

Изисква се огромна сила на Вярата и Любовта, за да се издържи.

Изисква се контрол над всяко желание.

Нужен е контрол на Висшето Аз върху всеки избор.

Трябва да се премине по нишката над бездната.

Моля, не  пренебрегвайте Нашите съвети.

Препрочетете всички Послания, дадени чрез нашия Посланик.

Всички до едно.

Именно там е скрита нишката, която ще ви изведе от лабиринта на илюзията в Божествения свят".

                                                                                                    

                                                                                            http://www.sirius-ru.net/index.htm   

                                       

                                                                  Армагедон 
                                                  Санат Кумара, 20 декември 2016 г 

"Възлюбени, много от вас имат невярна представа за протичащата битка.

Тази битка може да бъде проявена на физическия план във вид на войни, взривове, бомби, артилерийски обстрели.

Обаче много по-страшна е битката, която се води за вашите души. А тази битка сега е в своя разгар.

Възможно е някои от вас да не се досещат за тази битка. Вие се опитвате да се опазите, както ви се струва, от най-лошото –  от война, подобна на онази, която беше в средата на миналия век.

Не, възлюбени. Тази война, тази битка, която се води сега е много по-опасна, именно защото вие дори не подозирате, че се намирате в центъра на битката, която се води за вашите души."

                                                                                                   http://www.sirius-ru.net/index.htm                                  

В ваших руках находится спасение!  Владыка Мория 22 декабря 2016 года

В вашите ръце се намира спасението! 
Владика Мория, 22 декември 2016 година

"Вашата задача е да подготвите плацдарм, своеобразен ноев ковчег за съхранение на генофонда на разумния човек.
Всичко има значение: храна, вода, условия за живеене, обучение.
Ако за обезпечаването са необходими всички условия и трябва да се отиде в гората, тогава е нужно да се отиде в гората.
Ако за обезпечаването на условията е необходимо да се напишат нови закони трябва да се влезе в в политиката и да се приемат тези закони.

Вие не можете в настоящето време да обезпечите себе си с лично спасение, не оказвайки помощ на човечеството като цяло.

Вие не разполагате с достатъчно владеене на топката за Царството Небесно.

Поради това готвене се за работа.
Обединявайте се!
Запретнете ръкави!
Именно сега се изисква самопожертвувание заради бъдещето на човечеството.
Именно във вашите ръце се намира спасението!
Не чакайте следващи инструкции!
Пристъпвайте към работа незабавно!"

http://www.sirius-ru.net/index.htm

  

От този момент вие можете да се обръщате с вашите призиви направо към Мен. И ако настъпи в живота ви момент, когато ви се стори изключително тежко да понасяте обкръжаващите ви страдания и бреме, можете да се обърнете направо към Мен с призив и АЗ ще направя всичко възможно за облекчаване на вашето положение.


"В Името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Алфа, аз Те моля за действието на Твоята Милост. Аз Те моля да изпратиш в моето същество Твоя Бащински Лъч. Аз Те моля да протегнеш към мен Своята Ръка за помощ и да ме оградиш от всякакви негативни енергии и вибрации в продължение на следващите 24 часа.
 Аз съм Твой, Господи, ела, защити ме!”
              
                                 

Великата милост на Небесата
Възлюбеният Алфа, 24 юни 2013 г.
    

  Прослушайте аудиозапис на диктовката. Текстът чете Т.Н. Микушина.
  ЕНЕРГИЙНА ЗАЩИТА   
Скъпи приятели на 4 март 2005 година, Владиците на Мъдрастта,  започнаха да предават своите Послания чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Н. Микушина. Препоръката на Великите Учители е Посланията да се прочетат отново, и от днес всеки ден можете да се запознаете с Посланието  за определения ден! 
Най -интересното е, че когато вече Посланията са прочетени няколко пъти и след известно време те се прочетат отново, винаги има нещо, което не е било забелязано при предишния  прочит. Това показва,че съзнанието ни се е разширило и започва да отбелязва все нови и нови истини.
Пожелавам ви приятни мигове в прекрасния свят на  на Възнесените Владици,  и с Техните Благословения към нас!

Велика Милост на Небесата

"Ще мине известно време и илюзията ще започне да ви засмуква подобно на тресавище. Вътрешната Светлина ще помръкне и вашето същество ще изгуби ориентация. Цялото пространство около вас ще стане сиво и вие ще престанете да различавате Светлината от мрака, бялото от черното.

Именно затова АЗ дойдох в този ден, за да ви дам своята възможност и за да можете винаги да се възползвате от тази възможност.

Поставете на видно място словата на призива, който ще произнасяте във всички ситуации, когато обстановката около вас ви се стори непоносима, когато ви се стори, че нямате сили да понасяте бремето на заобикалящия ви свят.

Можете да произнасяте моя призив всеки ден и в продължение на 24 часа след произнасянето на призива ще можете да разполагате с моята лична защита и покровителство.

И така, трябва да застанете пред олтара. Намерете момент, когато нищо няма да ви безпокои. Влезте в своето вътрешно пространство, укрийте се в него и произнесете в тишината на сърцето си:

„ В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, възлюбени Алфа, аз Те моля за действието на твоята милост. Аз Те моля да изпратиш в моето същество Твоя бащински лъч. Аз Те моля да ми протегнеш своята ръка за помощ и да ме оградиш от всякакви негативни енергии и вибрации в продължение на следващите 24 часа. Аз съм Твой, Господи, ела, защити ме!”

От този момент АЗ правя този призив активен и достъпен за вас."


През последните месеци с усилията на активистите беше свършена много работа по разпространението на ...         През последните месеци с усилията на активистите беше свършена много работа по разпространението на книгите с Учението на Владиците на Мъдростта. Проведени бяха много мероприятия, презентации. В много градове се появиха сплотени екипи от активисти, благодарение на усилията на които хората можаха да се запознаят с книгите. В работата по разпространението на книгите взеха участие 247 човека от 10 държави (Русия, Украйна, Латвия, Литва, Казахстан, Белорусия, България, Германия, САЩ,Канада) и 75 града. Освен това активно се разпространяваха материали за книгите в интернет.

Скъпи приятели!

Благодаря ви за приноса за мирното, светло и щастливо бъдеще на човечеството!

Ние сме много малко и за да се осъществят плановете на Владиците всеки трябва да се труди за десетима!

Колкото е възможно повече хора трябва да научат за това Учение, по нататък всичко ще се случи от само себе си.

Ние работим за бъдещето на нашите деца!

Татяна Микушина
Светлина и Любов!

"Само повтарянето на Името на Бог ще бъде полезно за вас- тъй като всичко друго е безнадежно. Името на Бога е по-силно от хиляди атомни бомби.Спасявате себе си , повтаряйки Името на Бог. Вие сте длъжни да знаете , че Името на Бога е преди всичко." ХЕЙРАКХАН БАБАДЖИ – Аватар Господ Шива (1970 – 1984).

                             

                                         Лекция Т.Н. Микушина в Университет Этика на  Живота 
                                                                              Часть 1. Видео. Текст.                             
                                                                              Часть 2. Видео. Текст.                                
                                                                              Часть 3. Видео. Текст                              
                                         Нравственността  – идеология на  Новата  Эпоха
             Открито писмо към всички  мислещи  и неравнодушни  жители на  нашата  Планета

                                  

                                       ЗИМЕН ЦИКЪЛ ПОСЛАНИЯ НА ВЛАДИЦИТЕ НА МЪДРОСТТА
                                                                   декември  2014                                                     

                                                            Аудиозаписи на  Посланията 


                                                                УТВЪРЖДЕНИЯ                                                         

ЛЕТЕН ЦИКЪЛ ПОСЛАНИЯ НА ВЛАДИЦИТЕ НА МЪДРОСТТА

юни 2014 г.

                                                                 Аудиозаписи на Посланията 
                           
                                               ЗИМЕН ЦИКЪЛ ПОСЛАНИЯ НА ВЛАДИЦИТЕ2013 

                                                             Аудиозаписи на Посланията
                                                                    Аудиозаписи на Посланията
За Бог и Нравствеността
Реч на  Т.Н. Микушина на Втория Конгрес на   
Международното  Обществено Движение 
"ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!"
Заедно ние можем да извършим чудото, което очаква Русия 
Възлюбената Майка Мария, 23 юни 2011 г.
В Името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, В Името на Моето Могъщо АЗ СЪМ Присъствие , В ИМЕТО на Моето Висше Божествено АЗ , Аз те моля Майко Мария за защита на Русия и руския народ , моля те за прозрение на всички , които са неразумни и пребивават в невежество / имената /, моля те за прозрение на нашите Управници/ ... / Моля те за прозрение на хората,  от които зависи  вземането на решения в областта на образованието и здравеопазването / ... /  Моля те  , Мила Майко Мария за спасението на душите , които са изгубили срам и грабят безценните съкровища на Русия!
     Моля те да замениш унинието с Вяра е Устременост . Моля те Майко Мария да намериме в сърцата си това чувство на Безусловна Любов , което в тези трудни времена е способно да спаси много заблудени души. Аз те моля да ми дадеш най - възвишено състояние на съзнанието. АЗ се устремявам към Теб и зная ,че ти си винаги там където АЗ се моля! И аз зная ,че Заедно Ние сме способни да променим Русия , а след Нея и целия Свят. Благодаря Ти Майко Мария за изявената Милост . Моля  всичко това , да се изпълни съгласно Святата Воля на Бог ! АМИН!
ОБИТЕЛ НА МАЙКА МАРИЯ

ПРИЗИВ
ПОСВЕЩАВАНЕ НА РУСИЯ НА НЕПОРОЧНОТО СЪРЦЕ НА МАЙКА МАРИЯ

КРАТКИ РОЗАРИИ НА МАЙКА МАРИЯ
miriam.alle.bg
-


                                      От Дарджилинския и Хималайски храмове към вас в момента потичат потоци на защитата и изцелението, както и сладкия аромат на цветя и на кедрово дърво. И последното,но не маловажно, което произлиза чрез нашата Божественна Дружба е посланието на Добрата Воля, Божията Воля към Вас!


/ Постоянно сърце /, Эл Мория том 1 № 1 от 15.08.1958 г.
Побликувано от Самит Лайдхауз
                                                

НЕКА ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА ТОЗИ САЙТ ДА БЪДАТ ЗАПЕЧАТАНИ СЪС БОЖЕСТВЕННАТА ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА!
НЕКА МИРЪТ, ХАРМОНИЯТА И РАДОСТТА ДА ЗАЛЕЯТ ВАШАТА ДУША!
НЕКА МЪДРОСТТА Е ВАШАТА ПЪТЕВОДНА СВЕТЛИНА !

СВЕТЛИНА И ЛЮБОВ!

 

Помолете преди сън за състояние " Покой за мислите" и кажете: 
" Господи, запълни всичките пробиви в моя воал на защитата". Същото молете и за дете. Такъв пробив се получава по времето на преживян стрес, уплах, болести, нещастни случаи. Бабите знахарки, когато снемат уплаха, запълват пробивите в биополето.Уплаха може да се премахни с яйце, на вълна/ вата/, с нож, със сол, със захар, или просто със силата на мисълта и молитвите, които запълват биополето.
НЕОБХОДИМО Е ЗАБРАНА НА ФИЛМИТЕ И КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ С НАСИЛИЕ, КРЪВОПРОЛИТИЯ И УБИЙСТВА ВЪВ ВСЯКО ОБЩЕСТВО И ВЪВ ВСЯКА ДЪРЖАВА ВЕДНАГА!

КРАСОТАТА Е ВЕНЕЦ НА ДЕЙСТВИЕТО И ЛЮБОВТА - НИКОЛАЙ РЬОРИХ

"Едно от най - важните условия , което ще помогне да се избегнат новите катаклизми , епидемии , бедствия и катастрофи е създаването на eнергийно превъзходство на Висшите енергии в плътния свят на Земята.

 
Всичката наша сила е в Единството. Всяка ваша опастност е в разединението!
Поради това ние сме длъжни да бъдем Единни за спасението на Земята. Това е много важно. И хората от различните вероизповедания и духовни направления е необходимо да се обединят.
 Това Единение е необходимо за спасение на Земята от катастрофа."
СЕН ЖЕРМЕН

СВЕТЛОНОСЦИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ ДА СЕ ОБЕДИНИМ В ИМЕТО НА СЕН ЖЕРМЕН!


ВЛАДИЦИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВА КРИЗА
ДОКЛАД НА ЕЛ МОРИЯ ЗА КРИТИКАТА,ОСЪЖДАНЕТО И СЪДА  
                                                  

                                                              
                                                          
            
                                                        
Tyxo.bg counter
     

                                Рекламен Флэш-банер с интервюто на Татяна Микушина

                                          
 

Благодетел от Обителта на Майка Мария

                                  
                                          
     
НРАВСТВЕН ЗАКОН :

"АЗ СЪМ пазител на своя брат"
                           ПРИЗИВИ
  В Името на Всемогъщия Бог, Архангел Михаил ела и ми помогни сега !.../ обяснете за какво молите/


                                  Защита при път
                        Михаил отпред , Михаил отзад,
                        Михаил отгоре , Михаил отдолу ,
                        Михаил отдясно ,Михаил отляво ,
                        Михаил навсякъде ,където и да съм !

                        Аз Съм неговата Любов защитаваща тук !
                        Аз Съм неговата Любов защитаваща тук!
                        Аз Съм неговата Любов защитаваща тук!/ 3 пъти /


                       Архангел Михаил на помощ ,на помощ , на помощ! / 9 пъти /


                       АЗ СЪМ защитник в Името на Архангел Михаил ! / 18 пъти /   Владиците ни съветват винаги преди да започнем духовната си практика да правим призив за защита  към Архангел Михаил.

     
                    

СНИМКИ ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

                       ХРАМ ДОБРА ВОЛЯ НАД ДАРДЖИЛИНГ
                СВЕЩЕННООБИТЕЛТА НА УЧИТЕЛЯ НА СВЕТА ЭЛ МОРИЯ  

           
           От Облака Божий...
           да се излее сега във вашата душа
           и съзнание небесния поток
           на хармонията.
           Да се излее върху вас Светлина.
           Да се създаде вашата силна връзка
           с Йерархията.
           Да станете вие проводници ,
           които заедно с други доброволни служители
           оказвате помощ на много сърца и наистина ,
           като  малки деца ще ги поведете тях;
      
           Да станете вие тези , които
           радостно подавате чашата
           със студена вода в
           Името на Христос ,
           и да получите благословението
           на цялото човечество,
           благодарение на вашето служене и любов.

            Ние - членовете на АШРАМА
            ви приветстваме вас деца О, Божественний !

            Приемете моите вечни БЛАГОСЛОВЕНИЯ   
МЕДИТАЦИЯ
/ 21 / Такива посланници не се обучават за една година или в течение на един живот. Въплъщение ...

/ 21 / Такива посланници не се обучават за една година или в течение на един  живот. Въплъщение след въплъщение те седят в краката на Владиците и приемат излъчванията на техните мантии с мощта на техните слова и примери.
 Няколко избанници за подобно Служение на Йерархията претърпяха неуспех в своите посвещения от гордост , самолюбив интелект и липса на готовност напълно да се подчинят на пламъка на своята идентичност . С такива образи те окончателно са се заблудили сами и продължават да притеглят невинни души в хаоса на своето собственно заблуждение.
 

                         Вие сте тези , които трябва да вземете златната нишка за да поддържате връзката със сърцето си , въпреки всички обрати , въпреки всички превратности на своята карма.
                           Аз дойдох  да ви кажа да не падате  под равнището за кандидати за възнесението, за да ви приема вас и всички останали Благословенни сърца . И така на всички вас аз ще ви помагам както и преди две хиляди години , когато аз бях пастир на вас възлюбенний . АЗ Иисус поех и тогава част от вашата карма .
                          Сега възлюбенний , можете безопасно да достигнете тази точка вие направихте контакт .
                          И ако вие разделяте с мен или с , който и да е от Владиците вашата карма , ние можем да облекчим тежестта ви и да съживим чувствата на душите ви и вие ще успеете да чуете думите и да премахнете от всичките низши тела , всичко което се опитва да дескредитира този посланник това Учение , тази Общност.
                         Поради това , АЗ разбирам възлюбенний , че изпълнението на молбата ми е проста задача , защото работейки с Виолетовия пламък , вие също ще станете спасител в Света защото Бог ми е дал милостта и моята мисия ми позволява да нося кармата на другите . Блаженни аз знам , че това начинание е лесно за вас . Защото обединявайки се с нас - Това е такова присъствие и сила , които могат лесно да балансират кармата .
                        Запомнете вашата карма е ключът , връзката ви към света и местата , където тя може да се изпълни , да се изчисти и ви се предоставя право да призовавате Иисус Христос и  /за връзка Архангел Михаил / , това е връзката ви с Йерархията. И не забравяйте да благословите този ден  - денят на Новата Луна- е денят ,когато вашата работа я отдадете в услуга на Йерархията . Нека синята мълния на Бога да озари съзнанието ви .  Защото вие трябва да овладеете тъмните сили , така , че те да не могат по никакъв начин с ниско честотните  си енергии да увеличават тежестта на Земята. Разберете възлюбенний : Новината за второто пришествие за Възкресението , тази Светлина носител , както и премахването на семената на нечестивия .  Това е посланието на Евангелието - за съда и Възкресението Възлюбенний , възкресението на Учениците на Господ  -  тези които , четете това послание , защото действително Славата на Бог пребъдва във вас !
       Предсказанието ще се случи и се изпълнява от Светия Дух . Така ,че скъпи мои доколкото и както и да се преценявате за загиналите  т . е , тези които са се отдалечили от Светлината на Свещенния огън - то при вас Светлината ще се върне, вашето Възкресение ще се разраства . А те ще бъдат лишени от Светлината,  защото те са извратили силата на Възкресението защото в името на С... както и в собственно име те са направили своя избор.

    / част от книгата" Силата на Изреченото Слово " /
Елизабет Профет    


УЧЕНИЦИ ПОДГОТВЕНИ В ИЗКУСТВОТО ДА ПОЛУЧАВАТ СЪОБЩЕНИЯ

 /18 / Изпитанието за посланника , това е изпитание за децибелите и циркулиране на енергиите в безкрайна връзка между форма и съзнание . Там където има светлина не засенчено от тъмнината на егото и егоистично манипулиране , където е ослепителното слънце на славата и действителната връзка с Йерархията чрез мощта на изречените слова, където се предава срещата с Христовия разум , там е и посланника на Великото Бяло Братство .
 / 19 / И така Ангелът на Завета внезапно се завръща в храма си. Неговия храм , това е сърцето на човека . Той става Христосъщество , когато приеме в олтара Свещенния Огън на Всемогъщия Бог, за да даде Обет за трансфера и освобождаване на душата в ръцете на Всемогъщия Бог. И Христосъществото открива изпълнението на закона точно така , както това беше дадено на посланника , който сме избрали и одобрили .
 / 20 / В 1876 г. Владика Кутхуми и АЗ , известни в това време като Учителя   К.Х.
и М . поръчахме на Елена Петровна Блаватска да напише " Разбулената Изида".
По - късно на нея и беше възложена отговорността дя предаде на света         "Тайната Доктрина". Иисус Христос , Възнесения Владика Иларион и Майка Мария дадоха на Мери Бекър и Едди , няколко откровения и упълномощиха да ги изложат в тяхната книга " Наука и Здраве ".Тези свидетели , макар и да са изисквали време за отделянето на собствените им убеждения систематизираха истината и закона на Изтока и Запада като Върховно достижение на своите хилядолетни духовни уроци.

ИзпратиИзпращане ...
Уебсайт в alle.bg