ierarxia.alle.bg

ДИКТОВКИ

                      НЕОБХОДИМ ВИ  Е ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗЛОТО               

                           Възлюбената Гуан Ин, 27 март 2005 год.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин. АЗ СЪМ при вас чрез този посланик.

 Възможно е някои, които четат тези диктовки, да не знаят за мен. Известна съм на Изток. За жителите на Изтока имам такова значение, каквото Майка Мария има за Запада.

В днешно време на преден план излиза женското начало. Днес вие трябва да признаете поклонението към Женския Пламък, към женския аспект на Бога. Не защото този аспект е главен, а защото дълго време този аспект на Бога е бил принизяван.

Нашият Бог е Баща-Майка. И мъжкият, и женският аспект имат еднакво важно значение. Принизявайки един от аспектите, вие нарушавате Божествената хармония и това намира отражение във вашия свят във вид на различни дисхармонични прояви, започвайки с дисхармонични прояви вътре в семейството и завършвайки с различни катаклизми и стихийни бедствия.

Трябва да постигнете равновесие на двата аспекта на проява на Божеството в живота си. Аспектът на Бащата, почитането на Волята на Отеца, Волята на Бога и аспектът на Майката - аспектът, който позволява тази Воля да се прояви балансирано в материята.

През последните хилядолетия именно принизяването на женското начало е довело до това, че проявяването на Божествения замисъл за планетата Земя е било изкривено. И това, което виждате около себе си във вашето време представлява жалка пародия на първоначалния замисъл на Бог за вашата планета.

Аз съм Богиня на Милосърдието и Състраданието.  И аз изпълнявам мисията за подпомагане на всички живи същества, намиращи се на тази планета. Изпълнявам своята мисия на Изток, точно така, както Майка Мария изпълнява своята мисия на Запад. Няма разлики между нашите мисии. Ние дойдохме да помагаме на жителите на Земята и ще изпълняваме нашата мисия без да се спираме пред нищо.

Иска ми се да се обърна към жителите на Русия и всички страни, които разбират руската реч, а също така към жителите на тези страни, на чиито езици след време ще бъдат преведени, както се надяваме, тези диктовки.

 Обръщам се към вас с молба да запазите в своето съзнание баланса, равновесието между женското и мъжкото начало. И доколкото мъжкото начало е преобладаващо във вашия свят, на мен ми се иска да отделяте повече внимание на женския аспект, особено що се касае до жителите на Русия.

 Преобладаването на мъжките вибрации води тази страна по път, лишен от изобилие за преобладаващото мнозинство от жителите й. Най-богатата в света страна по количество на природни богатства на глава от населението, е бедна страна сега, ако се гледат доходите на глава от по-голямата част от населението, а не средния показател, в който са включени и бедни и богати.

Ако в Русия бе развито поклонението към Майката, женския аспект на Бога, нима там хората биха допуснали възрастни жени, отдали всичките си сили, труд, способности за благото на тази страна, отгледали деца и внуци, да водят жалко съществуване и дори да са принудени да просят милостиня и да търсят храна по сметищата.

Всеки път, когато видите възрастна жена, която е в дрипи и моли за милостиня, знайте, че аз, Богинята на Милосърдието съм дошла в образа на тази жена, за да пробудя Милосърдието и Състраданието във вашите сърца.

Вие трябва да се покланяте на Жената-Майка, която ви е дала живот, която е довела вашата душа във въплъщение.

Не е важно колко несправедливо и сурово се е отнасяла вашата майка с вас в детството ви. Вие не знаете, какви кармични отношения ви свързват с нея.

Казвам, че във вашата Вселена действа закона за възмездието и вие сами сте заслужили това несправедливо, както ви се струва, отношение на своята майка към вас. Вие не знаете, колко пъти в своите предишни животи сте мъчили и дори убивали този индивид, който сега е въплътен във вашата майка. Повярвайте ми, Бог ви е дал най-лекия шанс да отработите вашите кармични взаимоотношения с този индивид, който се явява сега ваша майка.

На вас ви се струва, че вашето правителство постъпва несправедливо с вас, че вие сте заслужили по-добра съдба. Да, действително, вие заслужавате нещо по-добро и пред Русия стои велико бъдеще.

Вие може да не ми повярвате, но цялата ситуация във вашата страна е свързана именно с недостатъчното почитане на женското начало, на женския аспект на Бога. Балансът на взаимоотношенията в семейството, балансът на взаимоотношенията между майката и бащата, правилните отношения в семейството, правилните семейни устои се явяват основа на здравото общество. Това възпитание, тези основи, които ще получат бъдещите поколения в семейството, не могат да бъдат сравнени с никакви знания получени по Интернет, по телевизията или в училище.

Именно за разрушаването на семейството бяха насочени всички усилия на режима, който съществува в Русия 70 години, и който на Запад се нарича комунизъм, а в Русия наричаха социализъм.

Всички усилия на този режим бяха насочени към това, да бъде разрушено семейството като клетка на обществото. И лишена от своята основа, Русия стана уязвима на  вируса на пропагандата на “свободния начин на живот”, който дойде сега от Запад.

 Здравият организъм има имунитет против всеки разрушителен вирус. А такива вируси за човешкото общество са пропангандираните секс, наркотици, насилие. Тъй като организмът на Русия е отслабнал през тези 70 години, той не може да устои на външните инфекции и вируси, които буквално са запълнили информационното поле на страната.

 Аналогията с човешкия организъм тук е пълна. Организмът трябва да се освободи от вирусите и токсините, отделяни от тези вируси.  Това освобождаване може да бъде постигнато с очистителни процедури.

Няма смисъл да се борите с вирусите. Трябва да се положат усилия за усилване на имунитета.

Злото съществува и в този свят. И зло има много. Необходим ви е имунитет против злото. Тогава никакъв вирус не може да бъде страшен за вас.

Първата крачка, която трябва да бъде направена, е всеки член на обществото, всяка негова клетка  да поиска да бъде здрава, да се освободи от оплелата я лъжа и пропаганда.

Умейте да различавате в живота правилните Божествени образци от лъжливите образци, вкарващи във вас културата на смъртта и ада.

Гонете от живота си всичко, което не е от Бога. Цялата лъжа, която се влива в съзнанието ви от екраните на телевизорите и компютрите. Търсете и намирайте около себе си правилните образци. Култивирайте ги.

Само от вас зависи къде ще вложите спечелените с такъв труд пари. Ще ги харчите за получаването на безсмислени удоволствия от живота или ще ги похарчите за това, да могат вашите деца да получат достъп до културните ценности на миналото и настоящето.

Вибрациите, съдържащи се в музиката на руските композитори и в картините на руските художници от XVIII XIX век са способни да неутрализират вибрациите на смъртта, вкарани в съзнанието ви заедно с гледането на телевизионни предавания и слушането на тази музика, която запълва пространството на Русия през последно време.

Предпазвайте вашите деца от гледане на телевизионни предавания и слушане на рок-музика. Повярвайте ми, вредата, която техните души несъзнателно получават, не може в никакъв случай да бъде сравнена с ползата от използването на вашите съвременни средства за масова информация.

 Използвайте всяка възможност да бъдете сред природата. Прекарвайте времето си сред природата. Не зад скарата и с музиката и рекламата, носеща се от радиоприемника. Слушайте звуците на природата. Гледайте птиците, дърветата. Гледайте облаците. Слушайте тишината.

Ние не можем да заставим всички хора да се молят и да четат нашите Розарии, но можем да насочим тяхното внимание към заобикалящите ги в живота препятствия пред тяхното духовно израстване, които трябва да избягват като ги заменят постепенно със съвършени образци.

Ако ви е трудно сами да различите качеството на това, което е около вас, търсете хора, каквито сред вас има, които са успели да запазят своето съзвучие с Бог и за които няма по-голямо щастие от това да ви предадат своето възприятие на Божествената реалност, да дадат част от своите чисти вибрации.

Дадох ви достатъчно много информация за размисъл. Нямам време да говоря със заобикали. Дадох ви именно това, което ви е нужно сега, за да могат вашите души да се ободрят и да се пробудят за Висшата Реалност.

Всичко това го правя от любов и състрадание към вас.

 АЗ СЪМ Гуан Ин.

УЧЕНИЕ ЗА СЪСТРАДАНИЕТО И МИЛОСЪРДИЕТО


Възлюбената Гуан Ин, 26 декември 2008г.

 

 

АЗ СЪМ Гуан Ин. АЗ СЪМ дойдох при вас в този ден с цел да дам кратко Учение.

Аз идвам рядко. И затова се отнасяйте към моите думи с удвоено внимание. Не защото аз искам така, а защото това е необходимо на вас.

Аз идвам да уча на Състрадание и Милосърдие. Защото ако вие нямате тези качества във вашите сърца, вие няма да можете да влезете в идващата нова епоха.

Състраданието и Милосърдието се изразяват не само с грижата ви за вашите близки. Тези  качества на вашето сърце имат космическа природа и трябва да обхванат всички живи същества. Вашата грижа за всички живи същества трябва да бъде същата, каквато е вашата грижа за вашата майка.

Тогава, когато само тези две качества – Състраданието и Милосърдието – завладеят света, от него ще изчезнат такива негативни прояви на човешкото съзнание като войните, терористичните актове, ненавистта. Много други качества, които са присъщи на човечеството сега, също ще отидат в небитието.

И главното ще бъде само вашата грижа за всички живи същества и вашата Любов към всяко Божествено проявление.

Колко често вие се замисляте в своя живот над това, какво въздействие можете да окажете на всичко което ви обкръжава, ако само тези две качества – Състраданието и Милосърдието – се поселят във вашите сърца?  Аз моля да не бъркате тези качества със жалостта и грижата за близките ви хора. Защото когато изпитвате привързаност към вашите близки и се опитвате, както на вас ви се струва, да изпитвате към тях милосърдие и състрадание, то ще страдате вие самите. Защото качествата Милосърдие и Страдание , ако действително ги проявявате, не зависят от това каква е степента на родство между вас и тези хора, към които изпитвате Състрадание и Милосърдие.

Вие може изобщо да не познавате хората, които страдат или имат нужда от помощ, но сърдечно изпратената им от вас Любов и помощ са способни да изменят ситуацията, в която се намират тези хора и Божественото правосъдие да отмине тази душа или да изпрати най-лекия начин за отработване на кармата.

Цялата трудност се състои в това, че вашата представа за милосърдието и състраданието се различава от нашата представа.

Вашата гледна точка се разпростира върху текущото въплъщение или дори върху по-кратък период от това въплъщение. Затова тогава, когато виждате как хората страдат и не можете да им помогнете, се разстройвате и започвате вие самите да страдате.

Божественото Състрадание стои малко по-високо от човешките представи за състрадание и се отнася не толкова до физическото тяло, колкото до спасението на човешките души. И това, което от ваша гледна точка понякога изглежда ужасно и несправедливо, ако ние разглеждаме същата тази ситуация, то на нас ни се струва, че на душата е предоставена възможност да изкупи кармичното бреме по най-бързия и лек начин.

Всичко зависи от гледната точка. Ние разглеждаме цялата поредица от предишни въплъщения и виждаме колко по-добро въплъщение се подготвя за тази душа, която сега страда

Това не означава, че трябва да бъдете равнодушни и да подминавате хората, които се нуждаят от помощ. Това означава само, че всеки трябва да отработи онзи пласт карма, чийто ред за отработване е дошъл. И тогава, когато оказвате помощ на човека, който има нужда от вашата помощ, вие сте длъжни преди всичко да се безпокоите за неговата душа, а не за физическото  тяло.

Защото първо страда душата, а по-късно това се проявява като язви, болести и неблагоприятни кармични ситуации на физическия план.

Вие сте длъжни да оказвате помощ на физическия план, но винаги трябва да имате в предвид, че всичко, което става с вас на физическия план, се явява следствие на постъпките, мислите и чувствата от миналото. Ето защо, за да се поправи ситуацията на физическия план, трябва да се поправи съзнанието на хората, които страдат.

За съжаление става така, че кармата е толкова тежка, че човек не е способен да осъзнае, че всичко, което се е стоварило върху него, е следствие на собствените му неправилни постъпки в миналото. Той не е способен да осъзнае кармичните връзки и кармичното възмездие. Ето в този случай, когато изпитвате Състрадание към душата на такъв човек, от вашето чувство на Любов и Състрадание, неговата душа получава допълнителен импулс, който може да й помогне да се измъкне от порочния кръг от причини и следствия и да се издигне над тях. И дори тогава, когато човек умира, от вашето чувство на Състрадание и благодарение на призивите, които правите за спасение на неговата душа, човек е способен да се издигне в своето съзнание до това ниво, където ангелите и другите същества на Светлината са способни да го подхванат и да помогнат на душата на този човек вече на финия план.

Затова днес аз дойдох при вас, за да разясня някои моменти, отнасящи се до вашето отношение към страдащите души.

Тогава, когато вие изпитвате истинско Състрадание и Милосърдие към страдащите индивиди, вие им отдавате част от своите достижения и чрез вашите достижения тези души са способни да се издигнат по-високо.

Ето защо, за да можете да изпитвате истинско Състрадание и Милосърдие, вие трябва да придобиете определена степен на постижения.

Има сред вас Будди и Бодхисатви, които владеят истинското Състрадание и Милосърдие, но повечето хора под милосърдие разбират просто жалост.

Тогава, когато истинските Милосърдие и Състрадание станат постоянни спътници на голямата част от човечеството, тогава и самите страдания постепенно ще изчезнат от вашия свят. Страданията пречистват вашите души благодарение на това, че страдащата душа отработва голям пласт карма. Сега без това не може да се мине, тъй като кармата на човечеството е много тежка. Но постепенно човечеството се движи в нужната, указана от нас посока. И е желателно да не спирате по Пътя. Твърде много работа предстои занапред.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 

На адрес http://narod.ru/disk/4632054000/2008-12-26_64k.mp3.html

можете да изтеглите аудио-запис(6,02Mb) на тази диктовка.

Текста чете Т.Н. Микушина.

Записът е направен веднага след приемането на Посланието.

 

Изтегли като Word файл

 

Назад

 

© Татяна Микушина, 2008

 

НЕБЕСАТА ВИ ДАВАТ ОЩЕ ЕДИН ШАНС


Възлюбената Гуан Ин, 27 юни 2009г

 

АЗ СЪМ Гуан Ин, дошла при вас.

 В създалата се на Земята ситуация има твърде много моменти, които могат да изиграят както положителна така и отрицателна роля в по-нататъшния ход на еволюционния процес. Имам в предвид онзи отрицателен опит, който са натрупали много души в хода на човешката история.

Погледнете,  последните столетия светът през цялото време балансира на ръба на гибелта. И ВъзнесенитеУчители постоянно се намират в бойна готовност. Действително, ако се разглежда историята на човечеството от гледна точка на придобиване на духовен опит, то, колкото и странно да ви изглежда, но именно това постоянно балансиране на ръба дава възможност на душите да постигнат максимален ръст, а на нас, Възнесените Учители, ни дава възможност да бъдем съпричастни към човешката история. Защото от това, доколко съгласувано сме способни да действаме ние в критичните моменти от историята, зависи, ще продължава ли или няма да продължава съществуването на човешката цивилизация.

Твърде много души, страдайки и преминавайки най-трудните тестове, са успели да се изчистят от вековната карма, която са заслужили с неправилно от Божествена гледна точка поведение в миналото. И сега много от тези души помагат на човечеството от октавите на Светлината. Затова понякога, като че ли напълно пропадналата по всички човешки мерки душа, е способна за един миг да се преобрази и да се изчисти. Да, точно такава е възможността, която дава ситуацията на планетата Земя сега. Затова аз, като Богиня на Милосърдието и Състраданието, идвам с първия зов при всеки страдащ индивид и се старая да окажа помощта, от която той се нуждае. И понякога един мой ласкав поглед и лъч на Любовта, излизащ от моето сърце, са достатъчни, намиращата се в страшни мъки и умираща душа, да възкръсне за нов живот. И твърде много хора на смъртния одър, страдайки от тежък недъг, в последния момент, издъхвайки, завинаги се избавят от земните страдания и се възраждат за вечен живот.

Всичко зависи от това в какво състояние човек извършва прехода. Изпитва ли той злоба към целия свят или напълно осъзнава безполезността на всички свои опити да получи удовлетворение за себе си и за своята душа в земните утехи и обръща своя взор към Небесата, към Бога.

В този момент на прехода душата се преобразява и възкачва по спиралата на Живота.

Затова винаги истинските вярващи са помагали на неизличимо болните да извършат преход, помагали са на техните души заедно с прехода да получат избавление от всички натрупали се през вековете тежести в техните фини тела.

И това свойство на вашия свят – да възражда душите на хората буквално от пепелта, мръсотията и боклука – дава възможност на вашата планета да съществува независимо от чудовищните изкривявания на Божествената енергия по всички лъчи.

Днес аз дойдох при вас за да дам на вашите души знание за пътя на прехода. Вие можете да извършвате преход в своето съзнание във всеки момент от вашия живот на Земята. Такава е особеността на настоящия момент. Вие можете да се избавите от бремето, под чиято тежест стене човечеството. Целият ключ и механизъм за изменение на вашето съзнание са скрити вътре във вас. На вас ви е необходимо единствено да осъзнаете новите принципи, които неизбежно трябва да дойдат на смяна на старите принципи, въз основа на които съществува обществото сега. Необходимо е да осъзнаете, че такива качества като Любов, Милосърдие, Състрадание не са нещо абстрактно. Това са качествата, които задължително трябва да влязат в живота на всеки човек, който желае да продължи еволюцията на планетата Земя. Достатъчно е просто да изпитвате постоянна жажда и потребност за изменение. Вие сте длъжни да се устремявате със цялото си същество към бъдещия свят, свят лишен от присъщите на човечеството на този етап недостатъци и пороци. И от този ваш устрем във вашия свят ще се проявят онези правилни образци на музиката, архитектурата, новите системи за образование, здравеопазване, новата икономическа система, каквито вече има и постоянно си пробиват път в съзнанието на индивидите, чиято цел на въплъщение е да внесат тези образци на физическия план.

Човечеството е затънало в старото съзнание, в стария начин на живот. И когато на всеки човек, живеещ на Земята стане ясно, че така не бива да се живее и се изискват бързи изменения и преобразувания, тези изменения и преобразувания, тези правилни образци от всички области на човешкия живот ще започнат да се проявяват, да се материализират тук и там по Земята.

Необходимо е единствено да поискате да се разделите с начина на живот, който съществува около вас. Проявете своята свободна воля, озвучете тази ваша свободна воля на Небесата в своя призив:

„Господи, аз се изморих от безизходността, изморих се от недружелюбието и намръщените лица на хората. Аз искам преображение! Моята душа жадува за обновление! Моята душа се измори и изисква идването на новите енергии, енергиите на Любовта, Дружелюбието, Състраданието и Милосърдието. Помогни, Господи, ускори процеса на преобразуване на планетата Земя!”

И щом достатъчно количество индивиди бъдат готови в своето съзнание, измененията на Земята няма да се забавят. Възнесените Учители са готови за преобразуванията. Всички Небеса устремяват своите погледи към Земята. Идва вашият ред. Нима не чувате зова на времето?

Невъзможно е да не се забелязват знаците, пръснати тук и там под формата на климатични условия, под формата на катаклизми, под формата на безпорядък в икономиката и финасовата сфера.

Настъпи времето, когато Небесата ви дават още един шанс и аз ви заявявам това като член на Кармичното Ръководство.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 

 

 

Теглене

 

Назад

 

© Татяна Микушина, 2009

 

 


 


НЕКА МОЯ ЛЪЧ НА СЪСТРАДАНИЕ И МИЛОСЪРДИЕ ДА ДОКОСНЕ ВАШИТЕ СЪРЦА

 Гуан Ин , 23 декември 2009 година 


 
АЗ Съм Гуан Ин. Днес аз дойдох при вас, тъй като искам да поговоря. Моята беседа ще засегне тема, която е актуална  за вас. Днес аз дойдох при вас като член на Кармичното Ръководство и в този ден трябва да ви съобщя нещо важно. Аз няма да ви подготвям дълго за разговора. Надявам се, че всички вие разбирате цялата отговорност на текущия момент. Печален факт остава това, че човечеството в голямата си част не е готово да възприеме онези истини, на които го учат Възнесените Владици в продължение на много милиони години. Сега във въплъщение останаха онези представители на човечеството, които многократно, въплъщение след въплъщние, ако може така да се каже, оставаха да повтарят годината в училището на живота. Това не са най-добрите представители на човечеството. И сред тях има такива, които са готови да следват по-нататъшния еволюционен път, а има и други, които, за мое голямо съжаление, вече не са способни да направят това. Ето защо това време, е времето, когато става сортиране на душите. Навярно вие така или иначе, сте чували за това. В различните религиозни системи и учения тази истина се преподнася по различен начин, но тя може да се проследи във всички истински духовни направления. Сега няма да се отклонявам върху различните нови направления, които преподнасят някаква своя истина. И така, човечеството се намира в онази точка на своето развитие, когато твърде много негови представители не са готови за по-нататъшна еволюция. Като Богиня на Милосърдието и Състраданието аз съм едно от онези звена, които вземат окончателно решение по отношение на тези души. И всеки път се опитвам да се захвана за някакво качество или проява на добри чувства, които се намират в тази душа, по отношение на която трябва да се вземе окончателно решение. И колко ми е тежко, когато разглеждам хрониките на Акаша и не виждам нищо, което да е здраво и готово за развитие в този индивид, който стои пред мен в своите фини тела. Това е много тъжна част от моята мисия, когато съм принудена да прекратя развитието на този или онзи човешки индивид. В този случай аз се ръководя от принципите на Милосърдието и Състраданието, но вече не толкова към този индивид, колкото към онези индивиди, които са кармично свързани с него и не могат да се развиват, тъй като въплъщение след въплъщение попадат в един и същи капан от интриги, заплахи и дори насилие и убийства. И за да се освободят тези души от прекомерното бреме, аз вземам своето решение. Тази част от моята работа е най-сложната. По същество аз поемам върху себе си отговорността за решаването на съдбата на човешките индивиди. И повярвайте ми, аз вземам  решение, което не е утешително  за стоящия пред мен индивид само в случай, че е достигнат предела на моето Милосърдие и Състрадание, което е несъизмеримо с онова милосърдие и състрадание, което всеки най-добър представител на човечеството може да си представи. Настъпи времето, когато във въплъщение трябва да дойдат представителите на новата раса. Те много дълго чакат възможност за своето въплъщение. И за да могат да дойдат във въплъщение, на Земята трябва да бъдат създадени съответните условия. Земята трябва да бъде максимално очистена от всичко мъртво и отживяло. Иначе тази златна младеж на света, най-добрите представители на човечеството, няма да могат да съществуват в създалите се понастоящем условия на Земята. Това космическо задръстване трябва да бъде пробито. И аз предчувствам, че по време на заседанията на Кармичното Ръководство ще ми се наложи да вземам много трудни решения. Но всички мои решения ще бъдат взети в името на Бога и за благото на еволюцията. Трябва да се спра на още един важен момент. Сега във въплъщение се намират твърде много от най-добрите представители на човечеството, които са приели върху себе си доброволната жертва на въплъщението в това сложно време. Те добре знаеха, че много е вероятно тяхната мисия да бъде неуспешна и че няма да могат да я изпълнят. Аз искам да се обърна към вас, към онези от вас, които имат възможност да четат това мое послание. Благодарение на голямата Божествена Милост ние имаме възможност да даваме тези послания чрез нашия посланик. И не мислете, че винаги ще бъде така. Това е нашата ръка за помощ. Това е въжето на Божествената възможност, спуснато за вас от вашите братя и сестри, които вече са се възкачили на следващата еволюционна степен. Ние, преди всичко и на първо място, получавайки всеки път възможността да даваме тези наши послания, лелеем надеждата да измъкнем от менгеметата на материята онези, които пожертваха себе си и приеха въплъщение в това сложно време. На много от вас ви е необходим само малък енергиен импулс, за да се пробудите и да се изкачите на онова ниво на вашето съзнание, което ще ви позволи да си спомните за вашето Божествено предназначение. Към вас се обръщам сега. Нека моят лъч на Милосърдието и Състраданието докосне вашите сърца. Нека да изчезнат всички прегради, които ви отделят от пробуждането ви за Висшата Реалност! Към вас се обръщам преди всичко. И вие също можете да се обърнете лично към мен с писма до края на тази година и да помолите за помощ. Поемам върху себе си задължението да ви помогна, тъй като не мога да не откликна на вашия призив за помощ. И това е мой дълг да ви помогна да се измъкнете от тежката кармична ситуация, в която сте попаднали поради неопитност и неизкушеност, защото вашите сърца не виждат злото наоколо, а виждат само доброто. Справедливостта ще възтържествува и аз няма да ви оставя каквото и да се случи с вас в това въплъщение. Аз ви обещавам това. АЗ СЪМ Гуан Ин.   © Татяна Микушина, 2009 г.

                                                                                              Теглене   

Аудиозапис на диктовката на руски език можете да прослушате  на адресhttp://sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm. Текста чете Т.Н.Микушина.

 Назад
БЕСЕДА ЗНАЧИМА ЗА ВАС


Гуан Ин, 19 юни 2010 г.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин. Аз дойдох в навечерието на лятното слънцестоене и преди началото на заседанието на Кармичното Ръководство. Затова нашата днешна беседа ще бъде много значима за вас, за вашето съзнание.

Преди всичко бих искала да спра вашето внимание на ситуацията, която се създаде около Ашрама на нашия посланик. Вие знаете, че вече изминаха три години, откакто тя се установи на това място.

Но за наше голямо съжаление, ние не срещнахме подкрепа от страна на руския народ. Тази подкрепа, на която разчитахме. Защото много суетни и любопитни хора, подобно на пяна се появиха наоколо, но онези истински и предани, които дойдоха във въплъщение за изпълнение на нашата мисия на Светлината, ние досега не видяхме.

Затова вземаме решение за промяна на нашата тактика. Ние не променяме целите си, но имаше достатъчно време, за да могат да се проявят душите на онези, които дойдоха във въплъщение специално, за да поддържат тази мисия на Светлината.

Ние сме принудени да отстъпим. И периодът за активни действия сега ще бъде променен. И за вас ще се отвори възможност да медитирате върху моите слова и върху всички текстове на Учението, което дадохме чрез нашия посланик.

Твърде скъпо ни излиза предаването на всяко послание, за да ги разглеждате пренебрежително, без да вниквате особено в тяхната същност, и да ги оставяте настрани, не намирайки нищо ново за себе си в тях.

Вие така и ще ходите из илюзията от едно учение на друго, намирайки някакви сензации, и както ви се струва откровения, дотогава, докато не се спрете и не откриете единствения Път, който се явява реалният изход от вашия свят. И този Път е разположен вътре във вас. Това не е външен, това е вътрешен Път. По който са вървели всички посланици и пророци от миналото, на който са учили всички истински Учители през последните няколко хиляди години.

Човечеството на нищо не се учи. То продължава и продължава да тича, търсейки външно учение, някакви външни, чудотворни практики, които по чудотворен начин ще издигнат неговото съзнание на новото стъпало.

За съжаление е невъзможно да се издигнете на следващото ниво на съзнанието без усилията на собствената си душа. Само благодарение на вашите лични усилия и на вашите лични достижения, вие можете да се възкачите. Иначе сте обречени да бродите из илюзията.

Никакви външни методи няма да успеят да ви помогнат да се издигнете на новото ниво на съзнание. Само вашето вътрешно съзвучие с Божественото, звучащо като камертон вътре във вашето същество, е в състояние да ви изведе от задънената улица на еволюцията.

Аз дойдох с не особено радостно послание. Обаче за да осъзнаете простите истини, понякога трябва да ги чуете много пъти и не в най-меката форма.

Аз имам право да ви говоря всички тези не твърде приятни неща. Защото в продължение на много стотици хиляди години аз служа на човечеството на Земята. Много пъти съм идвала във въплъщение през това време. Будистите помнят моите неотдавнашни инкарнации.

Моето Служение на човечеството е основано на състраданието към душите на хората. Аз виждам как много от вас непоносимо се мъчат и незнаейки как да излязат от капана на кармичната ситуация, в която са попаднали, започват да винят за случващото се всички наоколо. Забравяйки за прочетените редове в Учението, забравяйки за истината, изложена във всички свещени книги от миналото. „Каквото посееш, това и ще пожънеш”.

Да излезете на друго ниво на възприемане на ситуацията, създала се около вас, означава да стигнете до осъзнаването, че тази ситуация е била създадена от самите вас. С мислите, които постоянно сте превъртали в своя ум. С думите, които сте казали, с чувствата, които са ви заливали и под тяхното въздействие вие сте извършвали една след друга необмислени постъпки.

Вашето осъзнаване на това, че илюзията се обръща към вас с тази си страна, която е съзвучна с вашите минали постъпки и минали избори, се явява най-голямото достижение на дадения етап.

Вътрешната работа над себе си трябва да се съчетава с духовни практики. Вие трябва постоянно, всеки ден да правите тази духовна практика, която ви е най-близка, която ви е приятно да изпълнявате. Възвисяването на вашето съзнание, макар и кратковременно, за 10-15 минути, във време, което е най-приемливо за вас, а най-добре – в началото на деня, ще ви даде онзи спасителен пояс, който ще ви позволи да се задържите на повърхността в морето на илюзията, без да потъвате в нея.

За съжаление общото състояние на човечеството е такова, че ще ви се наложи сами да се борите в морето на илюзията. Но вие сами направихте този избор за себе си. И Божествената възможност, която беше отворена през тези три години, приключи.

Нова Божествена възможност може да бъде отворена само в случай, че достатъчно количество индивиди продемонстрират онова ниво на съзнание, което ние очакваме да видим.

И с всяка пропусната Божествена възможност ще ви се налага да започвате всичко отначало във все по-лоши и по-лоши условия.

Светът не е склонен да се учи от тези прости истини, които ние даваме в продължение на хиляди години.

И все пак, за да завърша моето днешно послание на дължимата нота, аз трябва да кажа, че Бог винаги оставя вратата едва-едва открехната, за да можете да видите Светлината и да се устремите към нея.

Затова Божествената възможност може отново да се отвори, ако се намерят достатъчно количество индивиди, които да продемонстрират новото ниво на съзнание.

А сега аз се сбогувам с вас.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 

© Татяна Микушина, 2010

 

Теглене

 

НАЗАД

 

 

Опазвайки себе си от некачествени състояния на съзнанието, вие спасявате целия свят

Възлюбената Гуан Ин, 24 юни 2011 г.

 

 

АЗ СЪМ Гуан Ин.

Днес аз дойдох с необичайно послание. Даването на това послание се диктува от времето и необходимостта.

С всяка изминала година ситуацията на планетата става все-по малко и по-малко предсказуема. И ние не можем да прогнозираме ситуацията дори за половин година напред. Затова сега заседанието на Кармичното Ръководство се провеждат не два пъти в годината, както преди, а четири пъти в годината.

Макар че милостта за писане на писма до Кармичното Ръководство засега се запазва, и е два пъти в годината – в дните на зимното и лятното слънцестоене.

По време на сегашното заседание на Кармичното Ръководство разгледахме възможността за балансиране на ситуацията на планетата. В последните няколко години това е нашата непрестанна грижа - как да достигнем балансирано и устойчиво развитие на планетата Земя.

Катаклизмите, проявата на агресия под формата на терористични актове, войни и революции – всичко това е следствие от небалансираното състояние на съзнанието на хората на Земята. Вие знаете това и много пъти сте чували Учението за това, как да се избягват катаклизмите на планетата.

Има пряка и постоянна връзка между състоянието на съзнанието на хората и различните бедствия, случващи се на планетата. Когато съзнанието на хората пада, катаклизмите се увеличават. Това е част от процеса, чрез който всичко живо е свързано помежду си. Ето защо задачата на Възнесените Същества и моя задача като Богиня на Милосърдието и Състраданието, е да се сведат до минимум онези неизбежни следствия, които се пораждат от несъвършеното състояние на съзнанието на хората.

Както можете да забележите от статистиката, количеството на катастрофите, изригванията на вулкани, земетресенията, техногенните катастрофи, аномалните климатични условия нарастват с всяка изминала година. И тъй като катаклизмите, които се случват сега, бяха създадени от онова ниво на съзнанието, което имаше човечеството преди няколко години и дори преди няколко десетки години, то не е трудно да се прогнозира, че в бъдеще ще продължава да расте броят на катаклизмите, катастрофите и другите беди, нещастия и болести.

Единственият изход от тази критична и необнадеждаваща ситуация е бързата промяна на съзнанието на въплътеното човечество. Бърз качествен положителен скок в съзнанието, преход на основната маса от човечеството на ново ниво на съзнанието.

Това е желана и напълно достижима цел. И ако се вземе предвид законът за цикличното развитие на човечеството, то рано или късно, ако махалото се е отклонило към едната страна, то ще се люшне към другата. Нашата задача е да сведем до минимум възможните последствия от прекомерното отклонение на човечеството от еволюционния път на развитие.

Целият арсенал от средства, с който разполагат Възнесените Същества е задействан. И ако към нашите усилия биха се добавили вашите усилия, то заедно ние бихме се справили с последствията от неправилните избори на човечеството много по-бързо и по-успешно.

По-балансирано и успешно развитие, навлизане в коридора на Златния Век, се създава с векторите на съзнанието на позитивно устремените индивиди. Колкото повече са човешките индивиди способни да балансират себе си, хората и обстоятелствата около себе си, колкото по-големи са техните усилия и устрем, толкова по-бързо човечеството ще влезе в коридора на балансираното и устойчиво развитие.

По различни пътища тази проста мисъл се довежда до съзнанието на онези индивиди, които са способни да възприемат нашето Учение. В това число и с помощта на тези послания. Надежда за влизане в коридора на устойчивото развитие има винаги, но също така има и вероятност ситуацията да излезе от контрол. Ето защо ви остава малко време за размисляне.

Това, което можете реално да направите, е да промените своя подход към всичко, което ви заобикаля. Във всички сфери на човешката дейност се наблюдават отклонения от Божествения път на развитие.

Системата на образованието не толкова дава образование, колкото лишава бъдещото поколение от желанието да се учи и да се усъвършенства в Бога.

Системата на здравеопазването отнема от хората последните остатъци от здраве.

Финансовата система не е свързана със съзидателната трудова дейност, а с менталната и емоционална нестабилност на хората, играещи на борсата и управляващи капиталите.

Политическата система е напълно откъсната от нуждите на хората и служенето на слабите и онеправдани членове на обществото е заменено от служенето на личните интереси на отделни хора.

Средствата за масова информация разпространяват всичко, което е угодно, освен информация(слухове, сплетни, скандали и криминални истории).

Всички сфери на човешката дейност трябва да бъдат преустроени в съответствие с Божествените Закони, иначе те просто няма да могат да съществуват.

Човечеството се приближи до тази граница на своето развитие, зад която отчетливо се вижда небитието.

Ние предприемаме опит след опит за да променим ситуацията. И даването на нашите наставления чрез предаване на тези послания се продължава по Божията милост. Ние хвърляме спасителния пояс на онези, които все още са способни да изплуват от водите на илюзията, здраво хващайки се за тази практически последна възможност, която дават Небесата.

Единици са тези, които при съществуващото ниво на съзнанието на човечеството, са способни да еволюират без физическа платформа. За да продължат еволюцията си, останалите се нуждаят от физическа платформа. Затова в сметката влизат единици, на които можем да помогнем.

Но ако в резултат на четенето на нашите послания дори само няколко човека успеят да достигнат ново ниво на съзнанието, ние ще настояваме за възможността да даваме послания. Отново и отново да идваме с нашите наставления и беседи.

И в заключение на днешното послание, бих искала да осъзнаете цялата мяра на отговорността за положението на планетата. И ако бихте могли поне за няколко секунди да стигнете до моето ниво на съзнание и с моите очи да погледнете на своите действия, мисля, че вашето съзнание би се изменило много бързо.

Вие напомняте на хора, които продължават банкета, докато в същото време планетата Земя с последни усилия се стреми да спаси физическата платформа от разрушение.

Празникът на живота свършва. Настъпва време за усилена работа над себе си. Опазвайки себе си от некачествени състояния на съзнанието, вие спасявате целия свят. Защото всичко във вашия свят е свързано. И размахването на крилете на пеперудата се чува като грохот във фините светове. Какво ли пък е въздействието на вашите постъпки, мисли и чувства?

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 

© Татяна Микушина, 2011

http://sirius-ru.net/dictations/iun_2011/2011.06.24.htm

Всички промени ще дойдат във вашия свят вътре от вас самите.

Гуан Ин, 29 декември 2011 год.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин. Аз дойдох.

И в този ден ние отново ще поговорим за вечните теми. За непреходното. Защото много суета има във вашия свят, но доста рядко може да се срещне онова, което принадлежи на вечността.

И най-важното, което не ви достига в живота ви – това е чувството за Божествения, Вечния Закон, който присъства във вселената и пронизва цялата вселена. Тогава, когато можете да възвисите своето съзнание до Божественото, вие се откъсвате от илюзията и сте способни да възприемете това, което е непреходно.

Има качества, които са вечни и които присъстват във всеки от вас. И вие трябва да откривате тези Божествени качества в дълбочината на своите сърца и да ги разпространявате в обкръжаващия ви свят.

Вие чакате да настъпят промени в реалността, която ви заобикаля. Вие предчувствате бъдещите промени и ги очаквате. Сега дойде времето да разберете, че всички промени, които предстоят, ще дойдат във вашия свят вътре от вас самите. Ето защо вие трябва да се доближите до Божествената реалност в съзнанието си.

Когато успеете да навлезете навътре в себе си, да проникнете в тайната обител на сърцето си, тогава ще можете да приближите и промените във вашия свят.

И това е този Път, за който неуморно ви повтаряме. Това е Пътят, който се намира във вашите сърца.

Повярвайте ми, не извън вас ще се случат промените, които ще приближат Златния Век на човечеството. Тези промени ще дойдат от дълбините на вашето същество.

Всичко, което сега съществува във външния  свят, ви отклонява от Истината, намираща се във вашите сърца. Потопете се в тишината на сърцето си, почувствайте покоя и блаженството на вечността. От тази точка вие ще можете да получите правилен поглед върху всичко, което ви заобикаля във външния свят.

Тъй като дойдох в края на годишния цикъл, мой дълг е да ви дам представа за настъпващите промени. Вие виждате, че енергиите на обновлението започват все по-активно и по-активно да проникват във вашия свят и във вашето съзнание. И въпросът се състои в това, доколко ще можете да преодолеете външното съзнание и да отдадете предпочитание на вътрешните промени. Сега на мнозина моите слова изглеждат най-малкото странни. Защото аз говоря за промени, които не се виждат с просто око. Аз говоря за фини процеси, които протичат вътре във вашето същество. И тези фини процеси оказват по-голямо влияние и въздействие върху вашия свят, отколкото всякакви външни действия. Всякакви проявления във външния свят – катаклизми, стихийни бедствия, митинги и революции, войни и терористични актове – всичко това е вторично. И всичко това може лесно да се избегне. Стига само да си направите труда внимателно да прочетете нашите Послания и да се вслушвате в онези съвети, които ви даваме.

Всяко най-фино движение на вашата душа предизвиква неизбежни промени във физическия свят. И ако изпитвате състояния на щастие, любов, умиротворение, вие оказвате влияние на огромни пространства около вас и може би дори на цялата планета. Колкото по-фини са Божествените чувства, които изпитвате, толкова по-голямо въздействие оказвате на обкръжаващия ви физически свят. Това обяснява защо малък брой светци са способни да балансират ситуацията върху цялата планета.

Негативните чувства и мисли също оказват своето въздействие върху физическия свят. За щастие, поради ниските си вибрации, тези енергии не оказват значително влияние, тъй като се разпространяват на малко разстояние. И ако тези негативни състояния на съзнанието не владееха умовете и сърцата на преобладаващата част от намиращите се във въплъщение индивиди, то тяхното влияние би могло да се пренебрегне. Въпросът е в това, че така нареченото масово съзнание преобладава във вашия свят. На сегашния етап от развитието на човечеството това масово съзнание става опасно за по-нататъшната съдба на света. Затова ви се дават съвети как да се освободите от влиянието на масовото съзнание.

Единствено като предпочитате да съзерцавате вечността, която се разкрива във вашите сърца, можете да се избавите от негативните енергии, които са доста разпространени във вашето общество.

Промените са неизбежни, защото са обусловени от повишаването на вибрациите на планетата като цяло. Колкото повече човечеството отстоява стария начин на живот и старите стереотипи на поведение, опирайки се на масовото съзнание и на негативното въздействие на повечето от средствата за масова информация, включително и интернет, толкова на по-сурови изпитания може да бъде подложено то в близко бъдеще. И обратно, ако настъпят качествени изменения в съзнанието на хората, скок в съзнанието към Божествеността, тези промени ще протичат по-гладко.

Остава само да се почака, и да се види накъде ще тръгне човечеството този път. Много пъти в миналото преди най-тежките изпитания, през които трябваше да премине човечеството аз се въплъщавах на Земята. И не само аз, но и много други Същества на Светлината. Сега аз идвам опосредствано, като използвам проводниците на нашия посланик. Но от това ценността на моите съвети и указания не става по-малко значима.

На всички вас ще ви се наложи още в най-близко време да направите окончателен избор по кой път да вървите – по Пътя към Божественото или ще продължите да проявявате волята си в отстояването на пътя, който не води до никъде.

По-ясно и конкретно никога не е говорено. Аз дойдох и ви предупредих за пореден път. Дали е последен?

АЗ СЪМ Гуан Ин с дълбоко милосърдие и състрадание към вашите души.

 

 

http://r.sirius-ru.net/2011/2011-12-12.htm

Аз дойдох да помогна на вашата душа

Гуан Ин, 22 юни 2013 г.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин.

Аз дойдох при вас днес не като член на Кармичното Ръководство и не като Богиня на Милосърдието. Дойдох при вас като ваша по-голяма сестра.

Дойдох при вас, защото имате нужда от помощ. Много от вас толкова страдат, че дори не разбират, че душите ви се нуждаят от помощ и изцеление.

Вие търсите причините за вашите страдания извън вас. Вие мислите, че за всичко са виновни външните обстоятелства – работата, семейството, правителството.

Обаче няма да ви кажа нищо ново, ако си позволя да ви напомня, че всичко, което се случва с вас сега, е било създадено от самите вас малко по-рано в това въплъщение или в предишните въплъщения. Вие сами породихте вашите страдания.

Вашите желания неизбежно привличат към вас не само изпълнението им, но и кармата, която съпътства тяхното изпълнение.

Възлюбеният Гаутама Буда учеше на освобождение от желанията, като причина за страданията. Много от вас са чели Учението, дадено от Гаутама Буда. Вие сте изпитвали потребност да получите знание, което завинаги ще ви освободи от страданията на този свят. Така ли е?

Обаче аз съм готова да ви дам знание, което ще ви помогне. И това знание касае обкръжаващата ви действителност.

Струва ви се, че светът е намръщен и недружелюбен. Струва ви се, че всичко около вас страда и жадува за изцеление. Но вие, вашата душа е тази, която страда преди всичко. И душата ви е тази, която се нуждае от изцеление и помощ.

Аз дойдох да помогна на вашата душа.

Преди много, много въплъщения по същия начин аз имах възможност да ви помагам. Не е случайно, че намерихте тези диктовки и изпитвате интерес към тях. Някога вие вече сте чували от мен слова на утешение и сте имали възможност да пребивавате в тишината на уединението и молитвата.

Сега задачата пред вас се усложни. Защото трябва да намерите в себе си сили да противопоставите на това безумие, което се твори във вашия свят, тишината на собствения си мир и покой, които трябва да откриете вътре в своето същество.

Аз дойдох да ви напомня кои сте вие в действителност. И дойдох да ви напомня, че преди това въплъщение вие поехте върху себе си задачата да противопоставите на външния свят покоя на своя вътрешен свят. Всички промени във вашия физически свят ще дойдат вътре от вашето същество. Вие сте тези хора, които са призвани да разпространят своя вътрешен Божествен свят във външния свят.

Да, разбира се, много е важно отказването от желанията. Много е важно спазването на моралните и нравствените основи на поведението. Много е важно да пазите чистотата на своите мисли, чувства и тела. Много е важно запазването на външните ориентири и спокойствието във всяка ситуация. Всичко това е важно и необходимо.

Обаче има още един аспект, който се изплъзва от вниманието ви. И този аспект касае вашите взаимоотношения с Бога вътре във вас. И това е най-важният аспект. Защото от това, доколко ще успеете да съедините своето външно съзнание с Божественото съзнание, с вашето Висше АЗ, зависи буквално всичко.

Необходимо е да подхождате много внимателно към всякакви външни обстоятелства в живота си. Всичко онова, което може да наруши вашите лични взаимоотношения с вътрешния Учител, вътрешния Гуру, трябва да напусне живота ви.

Ние много пъти идвахме и давахме това Учение. Сега аз дойдох да ви кажа, че настъпи моментът във вашия живот, когато от това, доколко ще следвате Учението, което даваме, зависи буквално всичко в живота ви. От това доколко ще следвате нашите съвети и препоръки буквално зависи самият ви живот, продължението на еволюцията на вашата душа.

Вие ще можете да съхраните себе си и своята душа само в случай, че с цялото си същество се устремите към Бог и спазването на Неговия Закон.

Вие няма да можете повече да отлагате момента на своя избор и да се втурвате в преследване на удоволствия и развлечения. Защото настъпи космическият срок и жътвата върви с пълен ход.

Вие сами правите избор и никой не прави този избор вместо вас. Настъпи времето на последния изпит. Вие правите вътрешен избор и този избор означава за вас продължаване на еволюцията на вашата душа или нейния край. Космическите цикли са неумолими. Законът изисква от вас да направите избор.

Аз съм длъжна да ви кажа, че Великото Централно Слънце не ви дава повече възможности. Сроковете приближиха и не може повече да бъдат отлагани.

Това означава, че тези от вас, които не успяха да преодолят в съзнанието си илюзорното проявление, няма да могат да се изкачат на следващото еволюционно стъпало.

Вашите по-големи братя и сестри, които вече са се изкачили на следващото стъпало на еволюцията, Възнесените Владици и Владичици, използват всяка възможност да ви оказват помощ и подкрепа. Обителите на Братството работят денонощно с максимално натоварване. Ние идваме буквално при всеки ваш зов и отговаряме на всичките ви призиви и молитви. От вас се иска съвсем малко – да отправяте призиви и да се молите, да се устремявате и да вярвате.

Настъпи време на невиждани възможности, когато за едно въплъщение можете да се измъкнете от плена на илюзията. Това е време на чудовищни противоречия и противопоставяне, когато на едно и също място можете да видите примери на безгранична святост и също такова огромно проявление на противоположните сили, под формата на различни извращения и изкривявания на Божествената енергия.

Вие попадате в полето на действие на противоположните по знак сили постоянно в течение на денонощието. И постоянно през цялото денонощие се намирате в състояние на избор. За съжаление много малко хора осъзнават това, което се случва.

Повечето хора не разбират случващото се и попадат под въздействието на онези сили, които в крайна сметка погубват душите им.

Нашата задача, задачата на Възнесените Същества, се изразява както и преди в разясняване на ситуацията, разясняване на протичащите на Земята процеси. Ние бихме искали да извадим от морето на илюзията колкото е възможно повече светли души. Ето защо идваме и без умора ви повтаряме отново и отново онези слова, които са способни да разбудят вашата Божественост. Защото когато се събудите, вие ще придобиете осъзнатостта и просветлеността, които са ви необходими. И когато осъзнаете процесите, които протичат в света сега, вие повече няма да се лутате и да се съмнявате. Вие ще придобиете онази вътрешна опора, която ще ви позволи не само сами да устоявате на обкръжаващата ви илюзия, но и да помагате на тези, които са слаби и немощни, които не разбират случващото се и се нуждаят от вашата грижа и внимание.

Аз дойдох при вас в този ден, за да дам импулс на вашите сърца. Аз дойдох, за да ви подтикна да издигнете своя взор над суетата и да се обърнете към високите върхове на Божественото съзнание.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин, с голяма грижа за вашите души.

 

 

 

http://sirius-ru.net/dictations/iun_2013/2013.06.21.htm

На вас ви прeдстои да се върнете към Бог

Гуан Ин, 25 декември 2013 г.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин

Както и моята сестра Мария, аз дойдох при вас с Послание, в което имам намерение да ви дам основите на вярата и да ви науча да следвате вярата си, независимо от всякакви трудности и препятствия.

Затова настройвайте се за сериозен разговор.

На нас ни предстои да стигнем до осъзнаване на насъщната необходимост от поврат в съзнанието на човечеството. Настъпи времето за обръщане на циклите и това е времето, когато трябва да настъпи промяна в вашето съзнание.

Това ще бъде буквално революция в  съзнанието ви, за която ви говореше възлюбеният Бабаджи.

И аз дойдох днес при вас, за да осъзнаете бъдещите промени.

Човечеството в основната си маса навлезе в задънена улица на своето развитие. Преобладаващата концентрация към външното – потребление и получаване на удоволствие от живота – доведе до деградация на съзнанието на човечеството. Затова в близко време ние ще предприемем всички необходими мерки, за да върнем човечеството към еволюционния път на развитие, за който е характерно преобладаването на вътрешните, Божествените ценности.

Съществуват вечни качества, които остават с вас в продължение на целия ви еволюционен път.  И тези качества на всички са ви добре познати и не изискват никакви доказателства в своя полза.

Доброта, Милосърдие, Състрадание, Любов, благородство, мъжество, преданост, устременост, постоянство. Много качества, които в сегашния момент са преминали на втори план и се намират извън обсега на интересите на човечеството.

Затова нашата и вашата задача сега, е да върнем тези Божествени качества в живота ви.

На вас ви предстои да се върнете към Бог. А това означава, че ви предстои в близко време да извършите поврат в своето съзнание.

Само тогава, когато успеете да преодолеете магията на илюзорните сили, вие ще се събудите за вечния живот.

Аз желая вие да живеете вечно.

Затова идвам при вас и давам своите наставления.

Струва ви се, че моите слова са обикновени и нямат задълбоченост. Вие искате да получите храна за вашия интелект, за вашия плътски ум.

Не е така, възлюбени, плътските мускули нямат нищо общо с духовните постижения. Именно защото Учението е много просто, то остава без внимание от многото интелектуалци, привикнали към наукообразните фрази и изрази.

Истината, Божествената Истина, се намира извън границата на вашите стремежи към всякакви външни проявления, в това число към интелектуалната изтънченост. Няма и не може да има Бог там, където присъства желанието за доказване на своята значимост и предимство. 

Бог не подразбира създаването на каквато и да е изключителност на физически план. Никоя част от организма на единното тяло на Бог не може да претендира за изключителност и да настоява на правото си да ръководи и оглавява.

Божественото ръководство се проявява не външно, а е вътрешно качество на човешките индивиди.

Затова фокусът на вниманието трябва да бъде преместен от външното към вътрешното.

Всичко, което правят илюзорните сили е това, че постоянно се опитват да задържат вашето внимание върху външното проявление. Бързо се сменят формите, външния вид на стоките. Същата суета цари по екраните на телевизорите. Предлага ви се непрекъсната смяна на кадрите, светлинни и звукови ефекти. И тези похвати потискат вашата вътрешна, Божествената  същност. Вътрешните, Божествените качества се подменят с изобилие от външни сурогати.

Вие постоянно се намирате в информационния поток и нямате време да помислите за вечността.

Ако не размишлявате върху вечността, вие няма да можете да живеете вечно.

Ако не отделяте време за уединение и размисъл над своите качества, вие няма да можете да развивате в себе си Божествеността.

Ако не прекарвате времето си в четене на качествени текстове, вие преставате да мислите.

Ако престанете да мислите, вие губите своята независимост и се подлагате на потоците от некачествена информация, които ви изхвърлят встрани от  еволюционния път на развитие.

Аз не се уморявам да ви повтарям, че дойде времето, когато сте длъжни от цялото многообразие на живота, да намерите онова, което принадлежи към вечните ценности и да се откажете от всичко, което е нетрайно и тленно.

Тази гръмогласност и грубост, свойствена за съвременните средства за масова информация, има една единствена цел – да ви отклони от еволюционния път на развитие. Нашата задача е да спасим и изведем от дебрите на илюзията, колкото може повече души.

И в днешно време ние предприемаме огромни усилия, за да може в съзнанието на колкото може повече хора да се запечата образа на Божествения път на развитие. Ние използваме всички възможни начини. Но трябва да отбележа, че много от нещата могат да се направят само намирайки се във въплъщение. Само с човешки ръце и крака.

Затова ние неуморно ви призоваваме към конкретни действия на физически план. Нашите Послания имат дълготраен ефект. Те са способни да променят съзнанието на този, който ги чете всеки ден, само за няколко години. Обаче противоположните на нас сили внедриха нови технологии, които подменят у хората естественото им желание за знание, със стремеж за информираност.

Има разлика между получаването на знания и удовлетворяване на информационното любопитство.

Знанията са вечни, информацията остарява много бързо. Намирайки се постоянно в информационния поток вие губите способността си да анализирате и да правите различаване. Способността за различаване се блокира от новите информационни технологии. И ако вие още не сте склонни да вярвате във Висшето, в разумността на устройството на тази вселена, в крайна сметка, ако не сте склонни да вярвате в Бог, тогава практически не ви остава възможност да намерите изход от лабиринта на илюзията към вечния живот.

Аз дойдох да ви предупредя, че в близко време всеки от вас е длъжен да направи осмислен избор – да продължи ли без да мисли да се пързаля надолу в пропастта на безверието и невежеството или да вдигне взор и да го устреми към върха на Божественото съзнание.

Илюзията послушно обръща към вас тази си страна, която вие очаквате да получите от нея.

Ако сте движени от постоянното желание да получавате все повече удоволствия от живота, на вас услужливо ви се предлагат все по-изтънчени форми на тези удоволствия. Ако вземете вътрешно решение и се устремите по Божествения Път, ще намерите  в живота всичко необходимо, което ще ви помогне да излезете на твърдия път на еволюционното развитие.

Всички ключове и механизми са скрити вътре във вас и единствено  вие вземате решение. Едни вървят по широкия път за никъде, други намират тясната пътечка, която води към вечността.

Изборът е ваш.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин.

http://sirius-ru.net/dictations/dek_2013/2013.12.25.htm

Аз ви предлагам да бъдете тези избрани, които ще окажат помощ

на човечеството в този критичен момент.

Възлюбената Гуан Ин, 28 юни 2014 г.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин, Богинята на Милосърдието и Състраданието.

Вие ще бъдете учудени от това, което днес имам намерение да ви кажа.

Не защото моето повествование ще бъде ново за вас, а защото вечният Закон за Милосърдието и Състраданието продължава да действа във вашия свят, независимо от всички проявления на злобните сили.

Днес ще говорим за вас, за тези, които се намирате във въплъщение.

Ще се опитаме да разберем, какво ви пречи да бъдете щастливи. Какво ви пречи да проявявате в живота си само Божествените качества и защо на планетата има войни и всякакви несправедливости.

Вие много пъти сте слушали това наше Учение. Обаче всеки път има хора, които след нашето поредно Послание, като че ли получават прозрение. Мъглата, закривала очите им, понякога цял живот, изведнъж се вдига и те ясно виждат причините за своите страдания и нещастия.

И, разбира се, тези причини се намират във вас самите. Колко е непоносимо понякога да гледаш човек, който проглежда в най-критичния момент от живота си.

Случва се така, че само непоносимата мъка, страданието и нещастието помагат на душата да получи прозрение. И много малко са на Земята душите, които разбират това и помагат на човека, изпитващ непоносими страдания, да облекчи участта си и Служат на страдащата душа.

Обикновено във вашия свят не е прието да се говори за хорските страдания. Хората на смъртно легло, живеещите в лоши условия, не предизвикват интереса на вашите средства за масова информация. Сякаш най-трудната страна от живота на човешкото общество изобщо не присъства в живота ви. Вместо това, вие четете в новините за спортни триумфи, за победите на политиците. Дори нещастията, бедите и страданията се поднасят по такъв начин, като че ли са сензация. Целият този материал и информация, се поднасят от средствата за масова информация така, че не дават разбиране и не разкриват причините, поради които се случват бедите и нещастията. Защо хората страдат и умират без да знаят причините за собствените си нещастия.

Много малко са индивидите, способни да изпитват истинско Състрадание и Милосърдие. Може смело да се каже, че истинското Състрадание и Милосърдие може също така рядко да се срещне във вашия свят, както и истинската Вяра в Бога и Висшия Закон.

Аз дойдох в този ден, за да ви напомня за един от аспектите на нашето Учение. А именно: аз дойдох да ви кажа, че преди много хиляди години на Земята дошли Велики Духове, за да изпълнят велико служение на човечеството на Земята. Разбира се, Ние знаехме всичко. Ние знаехме, че ще настъпи време и човечеството ще се изправи пред велико страдание като следствие от своите неправилни действия в миналото. Ние знаехме, че този момент ще настъпи. И знаехме, че след като по своята свободна воля, се обвързахме с кармата на човечеството на Земята, Ние също трябва да изпием пълната чаша със страдания заедно с човечеството.

Аз ви разказвам толкова подробно своята история и историята на другите Владици на Мъдростта, за да разберете, че вашата съдба и моята съдба и съдбата на Владиците на Мъдростта са неразривно свързани.

И Ние продължаваме своето Служение на човечеството дори тогава, когато то напълно забравя за Нашето съществуване.

Ние ежедневно принасяме в жертва своите духовни достижения, за да може човечеството на Земята да продължи своята еволюция. Нашето Служение на човечеството е подобно на разпятието на кръста, само че това разпятие продължава милиони години.

За вас е трудно да разберете същността на нашето Служение. Обаче тогава, когато човек се окаже лице в лице със страшно нещастие, когато душата му страда и устните му вместо проклятие и заплахи произнасят слова на благодарност за прозрението, което е дошло при него в най-трудния момент от живота му, тогава този човек е способен да разбере Нашето Служение и Нашия подвиг в името на еволюциите на планетата Земя.

Днес аз дойдох при вас, за да ви известя, че на днешното заседание на Кармичното Ръководство, освен всичко друго, бе взето решение за жертвата, която няколко Същества на Светлината принесоха, за да продължи човечеството своята еволюция.

Сега вие имате дълг към тези Същества на Светлината, които пожелаха да останат неизвестни.

През следващото полугодие вие можете да окажете неоценима помощ на тези Владици. За тази цел е необходимо да напишете писма до Кармичното Ръководство и да поемете задължение за повишено Служение. Моля ви да поемете допълнителни задължения под формата на молитвени бдения, служение на онеправданите и нуждаещите се. Тези от вас, които притежават определени заслуги могат дори да принесат в дар част от своето каузално тяло.

Всички ваши писма ще бъдат разгледани от нас, членовете на Кармичното Ръководство.

От това, доколко осезателен ще бъде вашия принос, зависи доколко човечеството ще получи облекчение на своите страдания в бъдеще.

Сега става интензивно връщане на кармата на човечеството за необмислените действия, мисли и чувства в продължение на много хиляди години.

От вас, най-осъзнатите членове на човешкото общество, които четете нашите Послания, зависи доколко ще бъде облекчено кармичното бреме, лежащо върху човечеството.

Вашето Служение прилича много на Служението на Владиците на Мъдростта. И ако ние, всеки на своето ниво, успеем да носим нашето Служение за благото на еволюциите на планетата с цялата загриженост, осъзнатост и безкористие, с това вече ще бъде постигнат огромен резултат от нашите съвместни действия.

Аз ви моля да се отзовете на моя призив.

Неизброими човешки страдания могат лесно да бъдат спрени, ако хората осъзнаят причината за тези страдания и се разкаят за извършените неправедни постъпки. Но ако човечеството дотолкова е потънало в грехове, че не е способно самостоятелно да осъзнае причината за своите нещастия, тогава трябва да се намери някой, който със своето предано Служение ще погаси част от световната карма и така ще облекчи страданията на хората.

Аз ви предлагам да бъдете тези избрани, които ще окажат помощ на човечеството в този критичен момент.

Моля ви, поеме върху себе си допълнително Служение за благото на човечеството.

Аз очаквам вашите писма с надежда и трепет. Ще чета всяко ваше писмо лично и ще вземам решение по него.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 

Аудиозапис

 http://sirius-ru.net/dictations/iun_2014/audio.htm

 

 

 

Уебсайт в alle.bg