добре дошли в моят уеб сайт

ДИКТОВКИ

ДИКТОВКИ

                      НЕОБХОДИМ ВИ  Е ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗЛОТО               

                           Възлюбената Гуан Ин, 27 март 2005 год.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин. АЗ СЪМ при вас чрез този посланик.

 Възможно е някои, които четат тези диктовки, да не знаят за мен. Известна съм на Изток. За жителите на Изтока имам такова значение, каквото Майка Мария има за Запада.

В днешно време на преден план излиза женското начало. Днес вие трябва да признаете поклонението към Женския Пламък, към женския аспект на Бога. Не защото този аспект е главен, а защото дълго време този аспект на Бога е бил принизяван.

Нашият Бог е Баща-Майка. И мъжкият, и женският аспект имат еднакво важно значение. Принизявайки един от аспектите, вие нарушавате Божествената хармония и това намира отражение във вашия свят във вид на различни дисхармонични прояви, започвайки с дисхармонични прояви вътре в семейството и завършвайки с различни катаклизми и стихийни бедствия.

Трябва да постигнете равновесие на двата аспекта на проява на Божеството в живота си. Аспектът на Бащата, почитането на Волята на Отеца, Волята на Бога и аспектът на Майката - аспектът, който позволява тази Воля да се прояви балансирано в материята.

През последните хилядолетия именно принизяването на женското начало е довело до това, че проявяването на Божествения замисъл за планетата Земя е било изкривено. И това, което виждате около себе си във вашето време представлява жалка пародия на първоначалния замисъл на Бог за вашата планета.

Аз съм Богиня на Милосърдието и Състраданието.  И аз изпълнявам мисията за подпомагане на всички живи същества, намиращи се на тази планета. Изпълнявам своята мисия на Изток, точно така, както Майка Мария изпълнява своята мисия на Запад. Няма разлики между нашите мисии. Ние дойдохме да помагаме на жителите на Земята и ще изпълняваме нашата мисия без да се спираме пред нищо.

Иска ми се да се обърна към жителите на Русия и всички страни, които разбират руската реч, а също така към жителите на тези страни, на чиито езици след време ще бъдат преведени, както се надяваме, тези диктовки.

 Обръщам се към вас с молба да запазите в своето съзнание баланса, равновесието между женското и мъжкото начало. И доколкото мъжкото начало е преобладаващо във вашия свят, на мен ми се иска да отделяте повече внимание на женския аспект, особено що се касае до жителите на Русия.

 Преобладаването на мъжките вибрации води тази страна по път, лишен от изобилие за преобладаващото мнозинство от жителите й. Най-богатата в света страна по количество на природни богатства на глава от населението, е бедна страна сега, ако се гледат доходите на глава от по-голямата част от населението, а не средния показател, в който са включени и бедни и богати.

Ако в Русия бе развито поклонението към Майката, женския аспект на Бога, нима там хората биха допуснали възрастни жени, отдали всичките си сили, труд, способности за благото на тази страна, отгледали деца и внуци, да водят жалко съществуване и дори да са принудени да просят милостиня и да търсят храна по сметищата.

Всеки път, когато видите възрастна жена, която е в дрипи и моли за милостиня, знайте, че аз, Богинята на Милосърдието съм дошла в образа на тази жена, за да пробудя Милосърдието и Състраданието във вашите сърца.

Вие трябва да се покланяте на Жената-Майка, която ви е дала живот, която е довела вашата душа във въплъщение.

Не е важно колко несправедливо и сурово се е отнасяла вашата майка с вас в детството ви. Вие не знаете, какви кармични отношения ви свързват с нея.

Казвам, че във вашата Вселена действа закона за възмездието и вие сами сте заслужили това несправедливо, както ви се струва, отношение на своята майка към вас. Вие не знаете, колко пъти в своите предишни животи сте мъчили и дори убивали този индивид, който сега е въплътен във вашата майка. Повярвайте ми, Бог ви е дал най-лекия шанс да отработите вашите кармични взаимоотношения с този индивид, който се явява сега ваша майка.

На вас ви се струва, че вашето правителство постъпва несправедливо с вас, че вие сте заслужили по-добра съдба. Да, действително, вие заслужавате нещо по-добро и пред Русия стои велико бъдеще.

Вие може да не ми повярвате, но цялата ситуация във вашата страна е свързана именно с недостатъчното почитане на женското начало, на женския аспект на Бога. Балансът на взаимоотношенията в семейството, балансът на взаимоотношенията между майката и бащата, правилните отношения в семейството, правилните семейни устои се явяват основа на здравото общество. Това възпитание, тези основи, които ще получат бъдещите поколения в семейството, не могат да бъдат сравнени с никакви знания получени по Интернет, по телевизията или в училище.

Именно за разрушаването на семейството бяха насочени всички усилия на режима, който съществува в Русия 70 години, и който на Запад се нарича комунизъм, а в Русия наричаха социализъм.

Всички усилия на този режим бяха насочени към това, да бъде разрушено семейството като клетка на обществото. И лишена от своята основа, Русия стана уязвима на  вируса на пропагандата на “свободния начин на живот”, който дойде сега от Запад.

 Здравият организъм има имунитет против всеки разрушителен вирус. А такива вируси за човешкото общество са пропангандираните секс, наркотици, насилие. Тъй като организмът на Русия е отслабнал през тези 70 години, той не може да устои на външните инфекции и вируси, които буквално са запълнили информационното поле на страната.

 Аналогията с човешкия организъм тук е пълна. Организмът трябва да се освободи от вирусите и токсините, отделяни от тези вируси.  Това освобождаване може да бъде постигнато с очистителни процедури.

Няма смисъл да се борите с вирусите. Трябва да се положат усилия за усилване на имунитета.

Злото съществува и в този свят. И зло има много. Необходим ви е имунитет против злото. Тогава никакъв вирус не може да бъде страшен за вас.

Първата крачка, която трябва да бъде направена, е всеки член на обществото, всяка негова клетка  да поиска да бъде здрава, да се освободи от оплелата я лъжа и пропаганда.

Умейте да различавате в живота правилните Божествени образци от лъжливите образци, вкарващи във вас културата на смъртта и ада.

Гонете от живота си всичко, което не е от Бога. Цялата лъжа, която се влива в съзнанието ви от екраните на телевизорите и компютрите. Търсете и намирайте около себе си правилните образци. Култивирайте ги.

Само от вас зависи къде ще вложите спечелените с такъв труд пари. Ще ги харчите за получаването на безсмислени удоволствия от живота или ще ги похарчите за това, да могат вашите деца да получат достъп до културните ценности на миналото и настоящето.

Вибрациите, съдържащи се в музиката на руските композитори и в картините на руските художници от XVIII XIX век са способни да неутрализират вибрациите на смъртта, вкарани в съзнанието ви заедно с гледането на телевизионни предавания и слушането на тази музика, която запълва пространството на Русия през последно време.

Предпазвайте вашите деца от гледане на телевизионни предавания и слушане на рок-музика. Повярвайте ми, вредата, която техните души несъзнателно получават, не може в никакъв случай да бъде сравнена с ползата от използването на вашите съвременни средства за масова информация.

 Използвайте всяка възможност да бъдете сред природата. Прекарвайте времето си сред природата. Не зад скарата и с музиката и рекламата, носеща се от радиоприемника. Слушайте звуците на природата. Гледайте птиците, дърветата. Гледайте облаците. Слушайте тишината.

Ние не можем да заставим всички хора да се молят и да четат нашите Розарии, но можем да насочим тяхното внимание към заобикалящите ги в живота препятствия пред тяхното духовно израстване, които трябва да избягват като ги заменят постепенно със съвършени образци.

Ако ви е трудно сами да различите качеството на това, което е около вас, търсете хора, каквито сред вас има, които са успели да запазят своето съзвучие с Бог и за които няма по-голямо щастие от това да ви предадат своето възприятие на Божествената реалност, да дадат част от своите чисти вибрации.

Дадох ви достатъчно много информация за размисъл. Нямам време да говоря със заобикали. Дадох ви именно това, което ви е нужно сега, за да могат вашите души да се ободрят и да се пробудят за Висшата Реалност.

Всичко това го правя от любов и състрадание към вас.

 АЗ СЪМ Гуан Ин.

УЧЕНИЕ ЗА СЪСТРАДАНИЕТО И МИЛОСЪРДИЕТО


Възлюбената Гуан Ин, 26 декември 2008г.

 

 

АЗ СЪМ Гуан Ин. АЗ СЪМ дойдох при вас в този ден с цел да дам кратко Учение.

Аз идвам рядко. И затова се отнасяйте към моите думи с удвоено внимание. Не защото аз искам така, а защото това е необходимо на вас.

Аз идвам да уча на Състрадание и Милосърдие. Защото ако вие нямате тези качества във вашите сърца, вие няма да можете да влезете в идващата нова епоха.

Състраданието и Милосърдието се изразяват не само с грижата ви за вашите близки. Тези  качества на вашето сърце имат космическа природа и трябва да обхванат всички живи същества. Вашата грижа за всички живи същества трябва да бъде същата, каквато е вашата грижа за вашата майка.

Тогава, когато само тези две качества – Състраданието и Милосърдието – завладеят света, от него ще изчезнат такива негативни прояви на човешкото съзнание като войните, терористичните актове, ненавистта. Много други качества, които са присъщи на човечеството сега, също ще отидат в небитието.

И главното ще бъде само вашата грижа за всички живи същества и вашата Любов към всяко Божествено проявление.

Колко често вие се замисляте в своя живот над това, какво въздействие можете да окажете на всичко което ви обкръжава, ако само тези две качества – Състраданието и Милосърдието – се поселят във вашите сърца?  Аз моля да не бъркате тези качества със жалостта и грижата за близките ви хора. Защото когато изпитвате привързаност към вашите близки и се опитвате, както на вас ви се струва, да изпитвате към тях милосърдие и състрадание, то ще страдате вие самите. Защото качествата Милосърдие и Страдание , ако действително ги проявявате, не зависят от това каква е степента на родство между вас и тези хора, към които изпитвате Състрадание и Милосърдие.

Вие може изобщо да не познавате хората, които страдат или имат нужда от помощ, но сърдечно изпратената им от вас Любов и помощ са способни да изменят ситуацията, в която се намират тези хора и Божественото правосъдие да отмине тази душа или да изпрати най-лекия начин за отработване на кармата.

Цялата трудност се състои в това, че вашата представа за милосърдието и състраданието се различава от нашата представа.

Вашата гледна точка се разпростира върху текущото въплъщение или дори върху по-кратък период от това въплъщение. Затова тогава, когато виждате как хората страдат и не можете да им помогнете, се разстройвате и започвате вие самите да страдате.

Божественото Състрадание стои малко по-високо от човешките представи за състрадание и се отнася не толкова до физическото тяло, колкото до спасението на човешките души. И това, което от ваша гледна точка понякога изглежда ужасно и несправедливо, ако ние разглеждаме същата тази ситуация, то на нас ни се струва, че на душата е предоставена възможност да изкупи кармичното бреме по най-бързия и лек начин.

Всичко зависи от гледната точка. Ние разглеждаме цялата поредица от предишни въплъщения и виждаме колко по-добро въплъщение се подготвя за тази душа, която сега страда

Това не означава, че трябва да бъдете равнодушни и да подминавате хората, които се нуждаят от помощ. Това означава само, че всеки трябва да отработи онзи пласт карма, чийто ред за отработване е дошъл. И тогава, когато оказвате помощ на човека, който има нужда от вашата помощ, вие сте длъжни преди всичко да се безпокоите за неговата душа, а не за физическото  тяло.

Защото първо страда душата, а по-късно това се проявява като язви, болести и неблагоприятни кармични ситуации на физическия план.

Вие сте длъжни да оказвате помощ на физическия план, но винаги трябва да имате в предвид, че всичко, което става с вас на физическия план, се явява следствие на постъпките, мислите и чувствата от миналото. Ето защо, за да се поправи ситуацията на физическия план, трябва да се поправи съзнанието на хората, които страдат.

За съжаление става така, че кармата е толкова тежка, че човек не е способен да осъзнае, че всичко, което се е стоварило върху него, е следствие на собствените му неправилни постъпки в миналото. Той не е способен да осъзнае кармичните връзки и кармичното възмездие. Ето в този случай, когато изпитвате Състрадание към душата на такъв човек, от вашето чувство на Любов и Състрадание, неговата душа получава допълнителен импулс, който може да й помогне да се измъкне от порочния кръг от причини и следствия и да се издигне над тях. И дори тогава, когато човек умира, от вашето чувство на Състрадание и благодарение на призивите, които правите за спасение на неговата душа, човек е способен да се издигне в своето съзнание до това ниво, където ангелите и другите същества на Светлината са способни да го подхванат и да помогнат на душата на този човек вече на финия план.

Затова днес аз дойдох при вас, за да разясня някои моменти, отнасящи се до вашето отношение към страдащите души.

Тогава, когато вие изпитвате истинско Състрадание и Милосърдие към страдащите индивиди, вие им отдавате част от своите достижения и чрез вашите достижения тези души са способни да се издигнат по-високо.

Ето защо, за да можете да изпитвате истинско Състрадание и Милосърдие, вие трябва да придобиете определена степен на постижения.

Има сред вас Будди и Бодхисатви, които владеят истинското Състрадание и Милосърдие, но повечето хора под милосърдие разбират просто жалост.

Тогава, когато истинските Милосърдие и Състрадание станат постоянни спътници на голямата част от човечеството, тогава и самите страдания постепенно ще изчезнат от вашия свят. Страданията пречистват вашите души благодарение на това, че страдащата душа отработва голям пласт карма. Сега без това не може да се мине, тъй като кармата на човечеството е много тежка. Но постепенно човечеството се движи в нужната, указана от нас посока. И е желателно да не спирате по Пътя. Твърде много работа предстои занапред.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 

На адрес http://narod.ru/disk/4632054000/2008-12-26_64k.mp3.html

можете да изтеглите аудио-запис(6,02Mb) на тази диктовка.

Текста чете Т.Н. Микушина.

Записът е направен веднага след приемането на Посланието.

 

Изтегли като Word файл

 

Назад

 

© Татяна Микушина, 2008

 

НЕБЕСАТА ВИ ДАВАТ ОЩЕ ЕДИН ШАНС


Възлюбената Гуан Ин, 27 юни 2009г

 

АЗ СЪМ Гуан Ин, дошла при вас.

 В създалата се на Земята ситуация има твърде много моменти, които могат да изиграят както положителна така и отрицателна роля в по-нататъшния ход на еволюционния процес. Имам в предвид онзи отрицателен опит, който са натрупали много души в хода на човешката история.

Погледнете,  последните столетия светът през цялото време балансира на ръба на гибелта. И ВъзнесенитеУчители постоянно се намират в бойна готовност. Действително, ако се разглежда историята на човечеството от гледна точка на придобиване на духовен опит, то, колкото и странно да ви изглежда, но именно това постоянно балансиране на ръба дава възможност на душите да постигнат максимален ръст, а на нас, Възнесените Учители, ни дава възможност да бъдем съпричастни към човешката история. Защото от това, доколко съгласувано сме способни да действаме ние в критичните моменти от историята, зависи, ще продължава ли или няма да продължава съществуването на човешката цивилизация.

Твърде много души, страдайки и преминавайки най-трудните тестове, са успели да се изчистят от вековната карма, която са заслужили с неправилно от Божествена гледна точка поведение в миналото. И сега много от тези души помагат на човечеството от октавите на Светлината. Затова понякога, като че ли напълно пропадналата по всички човешки мерки душа, е способна за един миг да се преобрази и да се изчисти. Да, точно такава е възможността, която дава ситуацията на планетата Земя сега. Затова аз, като Богиня на Милосърдието и Състраданието, идвам с първия зов при всеки страдащ индивид и се старая да окажа помощта, от която той се нуждае. И понякога един мой ласкав поглед и лъч на Любовта, излизащ от моето сърце, са достатъчни, намиращата се в страшни мъки и умираща душа, да възкръсне за нов живот. И твърде много хора на смъртния одър, страдайки от тежък недъг, в последния момент, издъхвайки, завинаги се избавят от земните страдания и се възраждат за вечен живот.

Всичко зависи от това в какво състояние човек извършва прехода. Изпитва ли той злоба към целия свят или напълно осъзнава безполезността на всички свои опити да получи удовлетворение за себе си и за своята душа в земните утехи и обръща своя взор към Небесата, към Бога.

В този момент на прехода душата се преобразява и възкачва по спиралата на Живота.

Затова винаги истинските вярващи са помагали на неизличимо болните да извършат преход, помагали са на техните души заедно с прехода да получат избавление от всички натрупали се през вековете тежести в техните фини тела.

И това свойство на вашия свят – да възражда душите на хората буквално от пепелта, мръсотията и боклука – дава възможност на вашата планета да съществува независимо от чудовищните изкривявания на Божествената енергия по всички лъчи.

Днес аз дойдох при вас за да дам на вашите души знание за пътя на прехода. Вие можете да извършвате преход в своето съзнание във всеки момент от вашия живот на Земята. Такава е особеността на настоящия момент. Вие можете да се избавите от бремето, под чиято тежест стене човечеството. Целият ключ и механизъм за изменение на вашето съзнание са скрити вътре във вас. На вас ви е необходимо единствено да осъзнаете новите принципи, които неизбежно трябва да дойдат на смяна на старите принципи, въз основа на които съществува обществото сега. Необходимо е да осъзнаете, че такива качества като Любов, Милосърдие, Състрадание не са нещо абстрактно. Това са качествата, които задължително трябва да влязат в живота на всеки човек, който желае да продължи еволюцията на планетата Земя. Достатъчно е просто да изпитвате постоянна жажда и потребност за изменение. Вие сте длъжни да се устремявате със цялото си същество към бъдещия свят, свят лишен от присъщите на човечеството на този етап недостатъци и пороци. И от този ваш устрем във вашия свят ще се проявят онези правилни образци на музиката, архитектурата, новите системи за образование, здравеопазване, новата икономическа система, каквито вече има и постоянно си пробиват път в съзнанието на индивидите, чиято цел на въплъщение е да внесат тези образци на физическия план.

Човечеството е затънало в старото съзнание, в стария начин на живот. И когато на всеки човек, живеещ на Земята стане ясно, че така не бива да се живее и се изискват бързи изменения и преобразувания, тези изменения и преобразувания, тези правилни образци от всички области на човешкия живот ще започнат да се проявяват, да се материализират тук и там по Земята.

Необходимо е единствено да поискате да се разделите с начина на живот, който съществува около вас. Проявете своята свободна воля, озвучете тази ваша свободна воля на Небесата в своя призив:

„Господи, аз се изморих от безизходността, изморих се от недружелюбието и намръщените лица на хората. Аз искам преображение! Моята душа жадува за обновление! Моята душа се измори и изисква идването на новите енергии, енергиите на Любовта, Дружелюбието, Състраданието и Милосърдието. Помогни, Господи, ускори процеса на преобразуване на планетата Земя!”

И щом достатъчно количество индивиди бъдат готови в своето съзнание, измененията на Земята няма да се забавят. Възнесените Учители са готови за преобразуванията. Всички Небеса устремяват своите погледи към Земята. Идва вашият ред. Нима не чувате зова на времето?

Невъзможно е да не се забелязват знаците, пръснати тук и там под формата на климатични условия, под формата на катаклизми, под формата на безпорядък в икономиката и финасовата сфера.

Настъпи времето, когато Небесата ви дават още един шанс и аз ви заявявам това като член на Кармичното Ръководство.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 

 

 

Теглене

 

Назад

 

© Татяна Микушина, 2009

 

 


 


НЕКА МОЯ ЛЪЧ НА СЪСТРАДАНИЕ И МИЛОСЪРДИЕ ДА ДОКОСНЕ ВАШИТЕ СЪРЦА

 Гуан Ин , 23 декември 2009 година 


 
АЗ Съм Гуан Ин. Днес аз дойдох при вас, тъй като искам да поговоря. Моята беседа ще засегне тема, която е актуална  за вас. Днес аз дойдох при вас като член на Кармичното Ръководство и в този ден трябва да ви съобщя нещо важно. Аз няма да ви подготвям дълго за разговора. Надявам се, че всички вие разбирате цялата отговорност на текущия момент. Печален факт остава това, че човечеството в голямата си част не е готово да възприеме онези истини, на които го учат Възнесените Владици в продължение на много милиони години. Сега във въплъщение останаха онези представители на човечеството, които многократно, въплъщение след въплъщние, ако може така да се каже, оставаха да повтарят годината в училището на живота. Това не са най-добрите представители на човечеството. И сред тях има такива, които са готови да следват по-нататъшния еволюционен път, а има и други, които, за мое голямо съжаление, вече не са способни да направят това. Ето защо това време, е времето, когато става сортиране на душите. Навярно вие така или иначе, сте чували за това. В различните религиозни системи и учения тази истина се преподнася по различен начин, но тя може да се проследи във всички истински духовни направления. Сега няма да се отклонявам върху различните нови направления, които преподнасят някаква своя истина. И така, човечеството се намира в онази точка на своето развитие, когато твърде много негови представители не са готови за по-нататъшна еволюция. Като Богиня на Милосърдието и Състраданието аз съм едно от онези звена, които вземат окончателно решение по отношение на тези души. И всеки път се опитвам да се захвана за някакво качество или проява на добри чувства, които се намират в тази душа, по отношение на която трябва да се вземе окончателно решение. И колко ми е тежко, когато разглеждам хрониките на Акаша и не виждам нищо, което да е здраво и готово за развитие в този индивид, който стои пред мен в своите фини тела. Това е много тъжна част от моята мисия, когато съм принудена да прекратя развитието на този или онзи човешки индивид. В този случай аз се ръководя от принципите на Милосърдието и Състраданието, но вече не толкова към този индивид, колкото към онези индивиди, които са кармично свързани с него и не могат да се развиват, тъй като въплъщение след въплъщение попадат в един и същи капан от интриги, заплахи и дори насилие и убийства. И за да се освободят тези души от прекомерното бреме, аз вземам своето решение. Тази част от моята работа е най-сложната. По същество аз поемам върху себе си отговорността за решаването на съдбата на човешките индивиди. И повярвайте ми, аз вземам  решение, което не е утешително  за стоящия пред мен индивид само в случай, че е достигнат предела на моето Милосърдие и Състрадание, което е несъизмеримо с онова милосърдие и състрадание, което всеки най-добър представител на човечеството може да си представи. Настъпи времето, когато във въплъщение трябва да дойдат представителите на новата раса. Те много дълго чакат възможност за своето въплъщение. И за да могат да дойдат във въплъщение, на Земята трябва да бъдат създадени съответните условия. Земята трябва да бъде максимално очистена от всичко мъртво и отживяло. Иначе тази златна младеж на света, най-добрите представители на човечеството, няма да могат да съществуват в създалите се понастоящем условия на Земята. Това космическо задръстване трябва да бъде пробито. И аз предчувствам, че по време на заседанията на Кармичното Ръководство ще ми се наложи да вземам много трудни решения. Но всички мои решения ще бъдат взети в името на Бога и за благото на еволюцията. Трябва да се спра на още един важен момент. Сега във въплъщение се намират твърде много от най-добрите представители на човечеството, които са приели върху себе си доброволната жертва на въплъщението в това сложно време. Те добре знаеха, че много е вероятно тяхната мисия да бъде неуспешна и че няма да могат да я изпълнят. Аз искам да се обърна към вас, към онези от вас, които имат възможност да четат това мое послание. Благодарение на голямата Божествена Милост ние имаме възможност да даваме тези послания чрез нашия посланик. И не мислете, че винаги ще бъде така. Това е нашата ръка за помощ. Това е въжето на Божествената възможност, спуснато за вас от вашите братя и сестри, които вече са се възкачили на следващата еволюционна степен. Ние, преди всичко и на първо място, получавайки всеки път възможността да даваме тези наши послания, лелеем надеждата да измъкнем от менгеметата на материята онези, които пожертваха себе си и приеха въплъщение в това сложно време. На много от вас ви е необходим само малък енергиен импулс, за да се пробудите и да се изкачите на онова ниво на вашето съзнание, което ще ви позволи да си спомните за вашето Божествено предназначение. Към вас се обръщам сега. Нека моят лъч на Милосърдието и Състраданието докосне вашите сърца. Нека да изчезнат всички прегради, които ви отделят от пробуждането ви за Висшата Реалност! Към вас се обръщам преди всичко. И вие също можете да се обърнете лично към мен с писма до края на тази година и да помолите за помощ. Поемам върху себе си задължението да ви помогна, тъй като не мога да не откликна на вашия призив за помощ. И това е мой дълг да ви помогна да се измъкнете от тежката кармична ситуация, в която сте попаднали поради неопитност и неизкушеност, защото вашите сърца не виждат злото наоколо, а виждат само доброто. Справедливостта ще възтържествува и аз няма да ви оставя каквото и да се случи с вас в това въплъщение. Аз ви обещавам това. АЗ СЪМ Гуан Ин.   © Татяна Микушина, 2009 г.

                                                                                              Теглене   

Аудиозапис на диктовката на руски език можете да прослушате  на адресhttp://sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm. Текста чете Т.Н.Микушина.

 Назад
БЕСЕДА ЗНАЧИМА ЗА ВАС


Гуан Ин, 19 юни 2010 г.

 

АЗ СЪМ Гуан Ин. Аз дойдох в навечерието на лятното слънцестоене и преди началото на заседанието на Кармичното Ръководство. Затова нашата днешна беседа ще бъде много значима за вас, за вашето съзнание.

Преди всичко бих искала да спра вашето внимание на ситуацията, която се създаде около Ашрама на нашия посланик. Вие знаете, че вече изминаха три години, откакто тя се установи на това място.

Но за наше голямо съжаление, ние не срещнахме подкрепа от страна на руския народ. Тази подкрепа, на която разчитахме. Защото много суетни и любопитни хора, подобно на пяна се появиха наоколо, но онези истински и предани, които дойдоха във въплъщение за изпълнение на нашата мисия на Светлината, ние досега не видяхме.

Затова вземаме решение за промяна на нашата тактика. Ние не променяме целите си, но имаше достатъчно време, за да могат да се проявят душите на онези, които дойдоха във въплъщение специално, за да поддържат тази мисия на Светлината.

Ние сме принудени да отстъпим. И периодът за активни действия сега ще бъде променен. И за вас ще се отвори възможност да медитирате върху моите слова и върху всички текстове на Учението, което дадохме чрез нашия посланик.

Твърде скъпо ни излиза предаването на всяко послание, за да ги разглеждате пренебрежително, без да вниквате особено в тяхната същност, и да ги оставяте настрани, не намирайки нищо ново за себе си в тях.

Вие така и ще ходите из илюзията от едно учение на друго, намирайки някакви сензации, и както ви се струва откровения, дотогава, докато не се спрете и не откриете единствения Път, който се явява реалният изход от вашия свят. И този Път е разположен вътре във вас. Това не е външен, това е вътрешен Път. По който са вървели всички посланици и пророци от миналото, на който са учили всички истински Учители през последните няколко хиляди години.

Човечеството на нищо не се учи. То продължава и продължава да тича, търсейки външно учение, някакви външни, чудотворни практики, които по чудотворен начин ще издигнат неговото съзнание на новото стъпало.

За съжаление е невъзможно да се издигнете на следващото ниво на съзнанието без усилията на собствената си душа. Само благодарение на вашите лични усилия и на вашите лични достижения, вие можете да се възкачите. Иначе сте обречени да бродите из илюзията.

Никакви външни методи няма да успеят да ви помогнат да се издигнете на новото ниво на съзнание. Само вашето вътрешно съзвучие с Божественото, звучащо като камертон вътре във вашето същество, е в състояние да ви изведе от задънената улица на еволюцията.

Аз дойдох с не особено радостно послание. Обаче за да осъзнаете простите истини, понякога трябва да ги чуете много пъти и не в най-меката форма.

Аз имам право да ви говоря всички тези не твърде приятни неща. Защото в продължение на много стотици хиляди години аз служа на човечеството на Земята. Много пъти съм идвала във въплъщение през това време. Будистите помнят моите неотдавнашни инкарнации.

Моето Служение на човечеството е основано на състраданието към душите на хората. Аз виждам как много от вас непоносимо се мъчат и незнаейки как да излязат от капана на кармичната ситуация, в която са попаднали, започват да винят за случващото се всички наоколо. Забравяйки за прочетените редове в Учението, забравяйки за истината, изложена във всички свещени книги от миналото. „Каквото посееш, това и ще пожънеш”.

Да излезете на друго ниво на възприемане на ситуацията, създала се около вас, означава да стигнете до осъзнаването, че тази ситуация е била създадена от самите вас. С мислите, които постоянно сте превъртали в своя ум. С думите, които сте казали, с чувствата, които са ви заливали и под тяхното въздействие вие сте извършвали една след друга необмислени постъпки.

Вашето осъзнаване на това, че илюзията се обръща към вас с тази си страна, която е съзвучна с вашите минали постъпки и минали избори, се явява най-голямото достижение на дадения етап.

Вътрешната работа над себе си трябва да се съчетава с духовни практики. Вие трябва постоянно, всеки ден да правите тази духовна практика, която ви е най-близка, която ви е приятно да изпълнявате. Възвисяването на вашето съзнание, макар и кратковременно, за 10-15 минути, във време, което е най-приемливо за вас, а най-добре – в началото на деня, ще ви даде онзи спасителен пояс, който ще ви позволи да се задържите на повърхността в морето на илюзията, без да потъвате в нея.

За съжаление общото състояние на човечеството е такова, че ще ви се наложи сами да се борите в морето на илюзията. Но вие сами направихте този избор за себе си. И Божествената възможност, която беше отворена през тези три години, приключи.

Нова Божествена възможност може да бъде отворена само в случай, че достатъчно количество индивиди продемонстрират онова ниво на съзнание, което ние очакваме да видим.

И с всяка пропусната Божествена възможност ще ви се налага да започвате всичко отначало във все по-лоши и по-лоши условия.

Светът не е склонен да се учи от тези прости истини, които ние даваме в продължение на хиляди години.

И все пак, за да завърша моето днешно послание на дължимата нота, аз трябва да кажа, че Бог винаги оставя вратата едва-едва открехната, за да можете да видите Светлината и да се устремите към нея.

Затова Божествената възможност може отново да се отвори, ако се намерят достатъчно количество индивиди, които да продемонстрират новото ниво на съзнание.

А сега аз се сбогувам с вас.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

 

© Татяна Микушина, 2010

 

Теглене

 

НАЗАД

 

 

Уебсайт в alle.bg