ierarxia.alle.bg

ДИКТОВКИ

30 Ноември 2012
ДИКТОВКИ 2005 г.


Аз дойдох, за да ви предупредя, че тази диктовка може да бъде последна

Възлюбеният Сарапис Бей

23 декември 2005 г.

АЗ СЪМ Сарапис Бей, дошъл при вас отново в този ден чрез нашия посланик.

АЗ СЪМ дойдох, за да поднеса за ваше знание информация, която ще ви е полезна. Както можете да забележите, всички наши диктовки са проникнати от грижа за вас. Ние се опитваме да достигнем до вашите сърца и до вашия разум. И колкото и да ни е печално, за сега не можем да постигнем това. Нашите обръщения напомнят по-скоро на монолог, отколкото на диалог. Ние се опитваме да направим така, че да вникнете в нашите грижи и проблеми, но вие не можете или не искате да ни разберете това.

Ще ви кажа под секрет, че на това заседание на Кармичното Управление, което се провежда сега, сред другите въпроси се решава и въпроса да се продължи или да се преустанови предаването на нашите послания чрез този посланик. Ние изразходваме толкова много енергия за предаването на нашите послания и засега не усещаме енергията, която ние влагаме да дава каквито и да е положителни действия. С други думи, ние направихме определено влагане на средства и бихме искали да получим някакъв прираст на енергия. Съгласете се, че не е разумно да се влагат усилия и средства и да не се получава никакъв положителен ефект от нашите вложения.

Всички усилия, които вие полагате в дадения момент опитвайки се да изпълните нашите молби, не покриват нашите енергийни загуби. И днес ние даваме диктовка с много по-ниско енергийно ниво, тъй като превишихме енергийния лимит, който бе отпуснат, за да дадем този цикъл диктовки.

Затова дойдох, за да ви предупредя, че тази диктовка може да бъде последна. И цикъла диктовки, който имахме намерение да дадем, ние не успяхме да дадем дори и една пета. Затова, колкото и да е тъжно, аз ви давам тази информация и със съжаление ви уведомявам за това, че е възможно днес или утре да бъде взето решение за прекратяване на тази милост. Ние не можем да губим неразумно драгоценната Божествена енергия.

Помислете. Претеглете всичко още веднъж

Не може безкрайно да се ползвате с милостта на Небесата.

Единственото, което може да продължи тази милост са вашите писма-молби до Кармичното Управление и задълженията, които можете да поемете върху себе си.

Разберете, всичко на този свят трябва да бъде в равновесие. Когато наливаме нашата енергия в пробити мехове ние също творим карма,.

Аз трябва да отбележа, че ние нямаме претенции към Татяна, като наш посланик. Тя изпълни и продължава да изпълнява безукорно своята част от работата.

Но ефектът, на който ние разчитахме, започвайки този нов цикъл диктовки, не е получен.

Много малко хора следват нашите препоръки и са готови да се включат в изпълнението на дадените от нас Божествени възможности.

Не мога да кажа какво ще бъде днешното решение на Кармичното Управление, но напълно е възможно от утре ние да сме принудени да прекратим нашите диктовки чрез този посланик.

И целта на моето днешно идване беше да ви уведомя за тази възможност. За да не бъде преждевременното прекратяване на нашите послания неочаквано за вас.

С това аз се прощавам с вас.

АЗ СЪМ Сарапис Бей.

Дадено на Алтай, в Чемал, чрез посланика Татяна Микушина.

Назад

© Татьяна Микушина, 2005


Няма смисъл да се дава Учение, ако то не се прилага на практика

Възлюбеният Серапис Бей, 24 юни2008 г.

АЗ СЪМ Серапис Бей. Дойдох при вас в този ден, за да побеседваме. И тази беседа ще се отнася за вашето духовно развитие. Струва ви се естествено, когато Възнесените Владици ей така просто идват и разговарят с вас. Но вие не можете да си представите каква огромна работа се предприема от Възнесените Същества на Светлината за предаването на всяко послание.

Между нашите светове съществува непроницаема енергийна бариера. И за да бъде преодоляна тази бариера се изисква прилагането на много енергия. Готовността на посланика трябва да се съчетае с нашата готовност. И настъпва мига, когато посланието идва във вашия свят. Тихо, като ромоленето на ручея. Тихо, като шумоленето на тревата. Тихо, като разтварящите се венчелистчета на розата.

Нашето послание идва във вашия свят. И можете ли тогава да си представите на колко крачки се отдалечавате от Божествената възможност, изливаща се във вашия свят, когато вземате даденото, преглеждате го с бегъл поглед, оценявате го от гледна точка на вашата човешка логика и го отхвърляте като не съдържащо според вас нищо полезно за вашето духовно развитие.

О, ако можехте да изпълните с вътрешен смисъл всяка минута на нашето общуване. Ако можехте да оставите настрана всички свои дела и да отделите само няколко минути за нашето общуване. Можете ли да си представите как би се променил вашия свят за броени години, ако много хора можеха да правят това всеки ден. Защото именно поради това, че не можете да намерите във вашето съзнание достойно място за нашите послания, за нашия посланик и за работата, която извършваме за вас, световете не могат да се приближат един към друг.

Нашият свят и вашият свят. Ние сме едни до други. Съвсем фина завеса разделя нашите светове. И тази завеса става като фин воал за онези, които са способни да се настроят към нас, към нашите вибрации. И тази завеса е като непроницаема броня за онези, които в своето съзнание постоянно са съсредоточени върху физическия, външния свят и върху своите желания, своите проблеми, своите страсти.

Помислете над моите думи. Помислете върху това, какво място отделяте в своя живот на нашето общуване. Колко често изобщо си давате сметка във външното си съзнание за ставащото чудо на нашето общуване?

Умейте зад суетата на вашия живот да виждате трохичките Истина, които разхвърляме тук и там. Ние се надяваме, че ще се намерят хора, способни в суетата и суматохата на живота да спрат и да се огледат наоколо с очите на своята душа.

Колко от вас могат да разберат до каква степен всичко, което ви заобикаля се различава от Божествения идеал? Колко от вас са готови да следват Божествените образци в своя живот? И могат ли да се намерят във вашите градове поне по десет праведника?

Как мислите, че трябва да се развива вашата цивилизация, ако в нейните недра не възникнат правилни Божествени образци за подражание. Няма ли да я постигне участта на библейските Содом и Гомор?[1]

Помислете върху моите думи. И приемете като правило в своя живот постоянно да правите различаване между Божествените и небожествените проявления във всичко, което ви заобикаля. Умението ви да различавате ще позволи да се постави преден пост, наш преден пост във вашия свят. И благодарение на вас и на постигнатия от вас дар за различаване ние ще можем да придвижваме границите на нашия свят и да разпростираме влиянието на нашия свят във вашия свят.

Постепенно върху земното кълбо ще се образуват зони, освободени от присъствието на рок-музиката и всякакви проявления на масовото съзнание. Постепенно тези кътчета ще станат все повече и повече. С течение на времето самите вибрации на тези места ще отпъждат каквито и да са небожествени прояви.

А сега помислете над това, как да създадете във вашия материален свят подобни островчета на Божествените проявления. Помислете какво вие лично можете да направите, за да създадете подобно кътче, подобно селище.

Ще ви кажа още едно важно нещо. За да придобиете представа как трябва да изглежда селището на бъдещето, вие трябва да се ориентирате по Учението, което даваме чрез нашия посланик. Във вашия свят има много хора, които чуват гласа на Възнесените Владици. И има още повече хора, които мислят, че чуват гласа на Възнесените Владици. Но само единици, сред които е нашият посланик, чрез когото даваме това Учение, са способни да ви дадат правилни образци и правилни ориентири. Защото такава е тяхната мисия на планетата и с тази мисия те са дошли във въплъщение.

Няма смисъл да се дава Учение, ако то не се приложи на практика. Щом се появи човек, който носи учение, но не го прилага в своя живот и в живота на своите последователи, той заприличва на безплоден цвят, защото няма плод на физическия план, служещ за образец, от който могат да се възползват милиони хора.

Аз дойдох при вас в този ден, за да насоча съзнанието ви към следване на конкретни стъпки, които е необходимо да се предприемат във вашия свят. Защото вашият свят е физически и всяко знание или Учение, което съществува в него, трябва да бъде проявено на физическия план на планетата Земя. Всяко учение, което не дава добри плодове на физическия план не е истинско учение. Затова трябва да подхождате с цялото си внимание към всичко, което ви се дава. И да прилагате всичко, което получавате, в своя живот под формата на постъпки и действия.

Когато не извършвате никакви действия, а само поглъщате все повече и повече информация, тогава вие паразитирате и създавате карма на бездействието.[2] Вие получавате Божествена енергия за изпълнение на определени действия на физическия план и не извършвате тези действия, а вместо това изразходвате предаваната с такъв труд от нас енергия за сплетни, одумки и осъжданеИ ви се струва, че всичко се случва така, както трябва да бъде, защото имате в главата си неправилни образци на това, как трябва да бъде.

Принуден съм отново и отново да ви напомня да се отнасяте с внимание към всяка информация, която идва при вас чрез нашия посланик. Тази информация ви се дава по специална милост и тази информация ви се дава като спасително въже в бушуващия океан на вашия свят. Можете да се възползвате от предоставената ви възможност и да се измъкнете от бурните води и страсти, бушуващи във вашия свят. А можете и да си давате вид, че нищо не се случва и нищо не трябва да правите и към нищо да не се стремите.

Вие правите своя избор. Но поредицата на вашите избори рано или късно ще се прекъсне. Защото всеки ваш избор или ви приближава към Бога или ви отдалечава от Върховете на Божественото съзнание и ви отвежда в дебрите на невежеството.

Бих желал да продължа нашата беседа, но преди това бих желал да разбера колко измежду вас са готови да възприемат информацията на новото ниво, на което я даваме ние сега.

АЗ СЪМ Серапис Бей, с надежда във вас.


[1] СОДОМ И ГОМОРА са два града, чието упоменаване а Библията е свързано преди всичко с изключителната порочност на техните жители. Господ разрушил Содом и Гомора, след като Авраам не успял да намери в Содом дори десет праведника.

[2] За кармата на бездействието виж диктовката на Кутхуми от 24 юни 2005 г. “Учение за кармата на бездействието”

Аудиозапис на тази диктовка във mp3 формат, направен веднага след приемането й, можете да изтеглите от този линк.

http://narod.ru/disk/1092242000/2008-06-24_Serapis_Bey.mp3.html

Тясната пътека ви води към върховете на Божествения свят

Възлюбеният Серапис Бей, 31 декември 2008г.

АЗ СЪМ Серапис Бей дошъл при вас за днешната беседа. Възможно е сега вие да не сте готови за сериозния разговор, който ни престои. Въпреки всичко аз настоявам да се съсредоточите и да приложите всичките си усилия, за да ме чуете.

Аз преодолях много, за да бъда чут. Потрудете се и вие.

Сега Владиците идват при вас чрез този посланик. И вие навярно си мислите, че винаги ще бъде така. Ние идваме, за да съберем тези души, които са наши, които са се заблудили. За тях ние даваме спасителното въже на възможността чрез нашия посланик. И за тези души ние сме готови да направим много, за да намерят те своя Път. И знаете ли защо? Защото много от нас, Възнесените Владици са кармично свързани с тези души. Още тогава, когато бяхме във въплъщение, ние имахме възможност да сътрудничим с вас. Имахме обща работа, насочена към възраждане на нравствените основи на обществото.

Сега вие сте там, на физическия план. И можете да разчитате на нашата помощ, но основната работа лежи върху вашите плещи.

Културата или по-точно липсата на култура, обхванала вашето общество подлежи на незабавно преобразуване и промяна. От вас чакаме конкретни стъпки насочени към възстановяване на принципите, които ние отстоявахме във всички времена. Дойде Буда, дойде Мойсей, дойде Мохамед, дойде Иисус. Всички те говореха за определени принципи, върху които трябва да се изгражда здравото общество.

Вашето общество е болно. И ние идваме, за да ви предпишем лекарства за вашата болест. Вашата болест е свързана с това, че вие разбирате свободата като всепозволеност.

Вашата свобода е ограничена от рамките на Божествения Закон, съществуващ в тази вселена. И ако имате намерение и занапред да нарушавате и да потъпквате този Закон, вие нямате работа в бъдещия свят. Защото планетата Земя, като цяло, трябва да се придвижи нагоре по спиралата на еволюционното развитие.

И както винаги, преди да се извърши скок в развитието на човечеството, на всеки се дава възможност да направи своя избор. Оттук и привидната вакханалия и всепозволеност и липсата на морал и нравственост. Защото на всеки се дава шанс да направи избор. И когато рамките на всепозволеността се разширяват прекомерно, тогава за вашите души се разкрива истинският избор, който да следвате.

За да се направи Божествен избор, не е необходимо да се вдига шум за това. Вие правите избор в своите сърца. И правите този избор буквално всяка минута от пребиваването си на Земята.

Услужливо ви се пробутват най-ниските образци на поведение чрез телевизията, чрез Интернет, направо на улицата. И всеки от вас е принуден да прави избор или в полза на обкръжаващата илюзия, или в полза на Божествения свят.

Сложността на избора се състои в това, че образците на Божествения свят не са така достъпни, както противоположните образци. Затова се казва, че широк е пътят водещ към ада и тясна е пътечката, която води към върховете на Божествения свят.[1]

Така е било винаги, когато светът е стоял пред поредния сериозен избор. И за създалата се сега ситуация е писано в Евангелията, писано е от много посланици и пророци от миналото.

И ето времето дойде. Как така не се разтревожихте? Защо не обявихте тревога?

Настъпи вашият час да действате. Защото от всеки от вас зависи урожаят, който ще събере Смъртта и урожаят, който ще събере Живота.

Давате ли си сметка, че времето се изменя? Променя се самото протичане на времето. Затова и се говори, че времето е кратко. И трябва всички да успеят.

Не губете напразно часовете на Божествената възможност, които са ви дадени. Не се правете, че всичко, което казваме не се отнася за вас. Всичко, което говорим се отнася за всеки, който се намира във въплъщение сега.

Новото съзнание трябва да поникне сред магарешкия бодил, който е запълнил планетата. И кълновете трябва да бъдат толкова силни, че да преодолеят всички съществуващи прегради и да се издигнат към Слънцето, Слънцето на Божественото съзнание.

Аз ви давам образ, с който вие реално се сблъсквате в своя живот. И този образ на устременост към Слънцето на Божественото съзнание трябва непрекъснато да стои пред вашия вътрешен взор. Разберете, че всички обстоятелства във вашия живот са така сложени, че на вас ви предстои да разплетете маса кармични възли. И за едно въплъщение вие понякога развързвате кармата на хилядолетия. Толкова се ускори времето. Затова не си струва да си губите времето напразно. Започнете да изграждате новите принципи на вашите взаимоотношения с хората около вас. Проявете твърдост и мъжество и се откажете от съблазните, с които ви изкушават в пустинята на вашите градове и села.

Защото наистина във вашите градове е духовна пустиня. Ето защо ние не се уморяваме да говорим за възстановяване на нравствеността и за възстановяване на връзката с природата.

Единственото, което може да спаси съществуващата цивилизация от унищожение, това е издигане на новото ниво на съзнание на колкото е възможно повече индивиди.

Десет праведника са способни да спасят един град. Хиляда праведника са способни да спасят света.

Аз дойдох, за да насоча вашият устрем. Не се поддавайте на изкусните дрънкулки и не влизайте в шатрите, където сред празничния шум ще завладеят най-безценното ви съкровище – вашата душа.

АЗ СЪМ Серапис Бей, с грижа за вашите души.


[1] Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират. (Матей 7:13,14)

А някой му рече: Господи, малцина ли са , които се спасяват? Той им рече: подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат.(Лука 13:23,24)

На адрес

http://narod.ru/disk/4716293000/2008-12-31_64k.mp3.html

можете да изтеглите аудио-запис на тази диктовка.

Текста чете Т.Н.Микушина.

Записът е наравен непосредстено след приемането на Посланието.


[1] Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях; защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота и малцина ги намират. (Матей 7:13,14)

А някой му рече: Господи, малцина ли са , които се спасяват? Той им рече: подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат.(Лука 13:23,24)

Изтегли като Word файл

Назад

© Татяна Микушина, 2008

Вашата задача е да се научите да побеждавате на финия план

Серапис Бей, 23 юни 2009г

АЗ СЪМ Серапис Бей.

Аз дойдох в този ден! С всеки изминат ден на нас ни е все по-трудно и по-трудно да достигнем до вашите сърца. Човечеството неминуемо се придвижва към пропастта. И все пак надеждата не ни напуска! Защото точно тогава, когато изглежда, че положението е безизходно, че няма никакъв изход от създалата се ситуация, точно в този момент се случва това, което може да се нарече Божествено чудо и ситуацията се изменя.

Колко често в историята на човечеството е имало моменти, когато е изглеждало, че напред има само безпросветна мъгла. Но всеки път въввъзможно най-последния момент, буквално на ръба на пропастта и гибелта,са се намирали самоотвержени души, които в тези критични моменти са вземали върху себе си отговорността за човечеството, за по-нататъшния ход на земната еволюция.

Аз зная, че между вас, тези, които сега четете това мое послание има твърде много светли души. Вие много пъти сте идвали във въплъщение в най-критичните моменти от историята на Земята. И сега отново от вас се изисква напрежение на всички ваши сили и възможности.

Стига само да се окуражите и да насочитесвоя взор над обкръжаващата ви илюзия.

Представете си, че сънувате лош сън. Нощта ще си отиде, слънцето отново ще изгрее и на дневната светлина всички ваши нощни страхове и кошмари ще изглежат нереални. Вие сънувате. Вие сте потопени в съня на илюзията.

Сега настъпи времето, когато е необходимо да съберете всички свои сили и способности и да направите крачка напред.

Вие сте рицари. Вие сте воини. И от вашите усилия сега зависи твърде много. Обаче не е нужно да вземате меч и да обличате ризница на физическия план. Вие сте длъжни да се облечете в доспехите на вашия дух. И вие трябва да вдигнете вашия меч на духа, меча на вашата Кундалини, който единствено е способен да отдели реалното от нереалното както вътре във вас, така и в действителността около вас.

Вие сте воини, но вашата задача не е да водите безкрайна битка на физическия план. Вашата задача е да се научите да побеждавате на финия план. На плана на вашите емоции и мисли. Именно когато удържите победа над вашите мисли, чувства, над вашите негативни състояния, които изпитвате, тогава вие ще удържите победа на физическия план на битието. Защото вашите достижения на фините планове неминуемо ще преобразят физическия план.

На вас не ви е нужно да търсите бойни редици, към които да се присъедините. Защото на финия план вие самите сте могъща войска на Светлината. И вие сте непобедими и неуязвими дотогава, докато държите вашето съзнание на Божествено ниво.

Всичко, което се иска сега от вас, е да се облечете в реално Божествено съзнание и да не губите нивото на вашето съзнание през целия ден и ден след ден.

Представете си, че вие сте съвършен образец на физическия план. С цената на неимоверни усилия и вътрешна работа поддържате своето ниво на съзнание на колкото е възможно по-високо ниво. Да се направи това е достатъчно трудно, намирайки се в несъвършеното проявление. Но когато все пак ви се удаде да поддържате максималното ниво на съзнание, вашите вибрации толкова се повишават, че всяко несъвършенство, с което се сблъсквате във вашия свят е принудено да се прояви. Вие сте наши воини, и вие сте факли, които осветяват за нас несъвършенството в илюзията. Всичко, което желае Бог е, колкото е възможно по-бързо да стане отделянето на зърното от плевелите във вашия свят. Именно тогава, когато бъде събран урожая от добрите зърна, а плевелите бъдат предадени на огъня, именно тогава във вашия свят ще настъпи времето, когато Възнесените Владици ще могат да идват във вашия свят.

Затова не се отчайвайте и не казвайте, че всичко е лошо. Всичко се случва в точно съответствие с Божествения план. И всеки от вас, който се осмели в това време да носи върху себе си бремето на Светлината, всеки от вас ще бъде обезпечен с защитата на ангелското воинство.

Вие с ужас наблюдавате това, което е около вас и положението ви се струва безизходно. Не тъжете за това, което не подлежи на по-нататъшна еволюция. Стъпете твърдо на земята и правете своите призиви към Небесата.

Вашата мисия и вашата роля в това сложно време е да издържите на напрежението на битката и да устоите в боя.

Само че боят се води на финия план, в най-близките до физическия план слоеве на плътния астрал. Затова вие чувствате битката. Лягате да спите и се събуждате изпълнени с усещането, че нощта ви е преминала в тежка схватка. И това действително е така. Най-добрите воини на Светлината не знаят покой нито през деня, нито през нощта. Защото не бива да се губи скъпоценното време, защото много малко време остана.

Затова пък по-късно ще си спомняте за своите подвизи. Незабравимо е времето, в което живеете сега! И колкото и да ви е трудно, вие сте длъжни да осъзнаете, че е необходимо да издържите докрай. Не трябва да изпадате в униние! Възлюбете напрежението, възлюбете битката!

Казано е, че само най-смелите и преданите ще успеят да продължат еволюцията.

Радостно ми беше да ви дам това наставление днес!

АЗ СЪМ Серапис Бей.

Изтегли

Назад

© Татяна Микушина, 2009

Нашата задача е да разбудим колкото е възможно повече души

Серапис Бей, 20 януари 2010 г.

АЗ СЪМ Серапис Бей. И днес дойдох, за да изнеса поредната беседа: да затвърдя преминатия материал и да дам безценните зрънца на Истината, поставени в основния текст на беседата.

Вие, навярно, сте забелязали, че ние много внимателно даваме новото, за вашето съзнание, разбиране. Ние разчитаме на средното ниво на хората, които имат възможност да четат нашите послания. Всичко, което се явява твърде непривично за вашето съзнание, вие го прочитате, но на някакво ниво на вашето съзнание всичко това среща съпротивление и дори отхвърляне. Затова ние се стараем много внимателно да даваме нашите послания.

Забелязахте, че посланията се дават от различни нива и от различни Владици. Защо е нужна такава полифония?

Сами по себе си всички вие представлявате неповторими индивидуалности. И онова, което е много близко за някого и засяга най-тънките струни на душата, другиго може дори да раздразни. Затова ние се стараем да обхванем целия спектър от интереси и потребности на душите, които се докосват до тези послания.

Като цяло виждаме, че нашата информация попада на благодатна почва и покълва под формата на отворени чакри на онези, които с благодарност възприемат всяко послание. И това дава възможност да се усилва ефекта на нашите послания, защото всеки от вас, който внимателно и с Любов подхожда към четенето на всяко наше послание, се включва в процеса на Служение. И вие сте своего рода малки светилници, които светят в мрака на вашия плътен свят и към вашата Светлина могат да се привлекат онези души, които са съзвучни с вас по вибрации.

Но тъй като вашите пламъчета са много слаби и ту припламват, ту гаснат под влиянието на житейските неуредици, ние даваме нашите послания в продължение на значителен промеждутък от време, за да можете да укрепнете във вашата устременост и вече да действате самостоятелно.

И в същото време вие се нуждаете от външна подкрепа. Затова ние се стараем да ви помагаме по време на нощния ви сън, когато съзнателно се устремявате към нашите обители, намиращи се на финия план. За твърде много души, намиращи се във въплъщение, това е единствената възможност, когато могат да получат обучение и знания на най-високо ниво.

Вие попадате в обителите в съответствие с вашите вибрации и се привличате към онзи Владика, с когото имате най-голямо вътрешно съзвучие.

Школите, които съществуват сега на финия план, могат да бъдат реализирани и на физическия план. Всичко, от което ние се нуждаем, това е наличието на надежден, проверен проводник на физическия план, който би послужил като катализатор. И тогава на физическия план би могла да се реализира наша школа, където бихме могли да провеждаме обучение отначало чрез нашите най-напреднали ученици, намиращи се във въплъщение, а след това би станало възможно и непосредственото идване на Владиците във вашия свят.

Ние много се нуждаем от хора, способни да реализират нашите планове на физическия план. Много ни е необходимо да бъдат закрепени фокуси на Великото Бяло Братство на физическия план.

И ако сега с помощта на предаването на тези послания във вашия свят ние достигаме ефекта на припламващи тук и там искрици или неувереното и непродължително горене на огньовете на вашите сърца, то имайки фокус на физическия план, ние бихме могли да служим като мощен маяк на Светлината, който би давал безпогрешно направление на много души в океана на житейските бури.

Всичко, което ни е нужно – това е проводник на физическия план, способен безупречно да провежда нашите енергии и в същото време да притежава умението да работи в съществуващите на Земята условия.

Ние не искаме толкова много, възлюбени. И ако се огледате около себе си, ще видите колко материални ресурси и парична енергия се изразходват, за да се строят търговски комплекси и увеселителни заведения.

Ако незначителна част от тази енергия би била изразходена за изграждане на нашите школи, в които бихме могли да даваме правилни образци и знания, тогава ние бихме извършили пробив в съзнанието на хората за броени десетилетия.

Възлюбеният Сен Жермен каза за Божествената възможност, която лежи на златен поднос и от която вие можете да се възползвате. Аз ви казвам, че не се намери нито един достоен индивид, способен да вземе тази възможност. На някого му пречат вътрешните блокажи и стереотипи, на другиго пречи недостига или липсата на Вяра и Преданост.

Въпреки всичко ние ще реализираме нашите планове. И въпреки всичко, ние ще осъществим замисъла на Бога за планетата Земя. Искате ли да участвате в нашите планове?

Не се оглеждайте около себе си. Аз се обръщам към всеки от вас, който чете моето днешно послание. Всеки от вас, който е открил тези послания в интернет или на рафта в книжарницата, има възможност да застане под нашите знамена и да осъществи нашите планове.

Ние отново изпращаме нашия зов във вашия свят и ангелите тръбят сбор за онези души, които преди да дойдат във въплъщение изявиха желание да служат като ръце и крака на Братството на физическия план.

Аз много добре разбирам, че илюзията сега се намира в разцвета на своята мощ. Толкова по-голямо достижение ще бъде за вас, ако успеете да преодолеете мрежите на илюзията и да излезете на свобода, където ги няма тягостните енергии на вашия свят, където цари дух на братство, взаимопомощ и Любов.

Новият ден отдавна трябваше да настъпи на планетата. Затова ние използваме тази Божествена милост за предаване на послания, за да предадем колкото е възможно повече енергия във вашия свят. И за да не можете повече да спите сладко в илюзията, за да изгубите покой, търсейки възможност да изпълните своя Божествен план.

Нашата задача е да разбудим колкото е възможно повече души за активни действия по преобразуване на физическия и по-фините планове на планетата Земя. И ние използваме тази Божествена милост за предаване на послания, дадена от Великото Централно Слънце, специално в помощ на еволюциите на планетата Земя.

Аз дойдох днес, за да предам импулс на моите ученици, които се намират във въплъщение, а заедно с това да пробудя онези, на които са близки моите енергии, енергиите на моя лъч.

АЗ СЪМ Серапис Бей.

© Татяна Микушина, 2010 г.

Теглене

Аудиозапис на диктовката на руски език можете да прослушате на адрес: http://sirius-ru.net/dictations/dek2009/audio.htm. Текста чете Т.Н.Микушина.

НазадНякои резултати от отиващата си година

Серапис Бей, 29 декември 2010 г.

АЗ СЪМ Серапис Бей. Денят, в който дойдох при вас е един от последните дни на отиващата си година. Затова естествено би било да се обобщят някои резултати в края на годината. И макар че за нас новата година не е празник, който отбелязваме, все пак заседанието на Кармичното Ръководство е в ход, и то обобщава резултатите и набелязва плановете за следващото полугодие. Защо и ние с вас да не се заемем със същото, макар и в частта за обобщаване на резултатите? И така, какво бе характерно за отиващата си година, какво бих искал да си спомним и да отбележим. За съжаление радостните събития не бяха толкова много. А от нерадостните събития бих искал да отбележа, че страната, в която се намира нашият посланик не премина тестовете за правото да стане духовен водач. Навярно, за много от вас това мое твърдение не е ново. Интуитивно вие и сами отдавна вече сте почуствали, че резултатът е точно такъв. Затова на мен ми остава само да констатирам този факт. И все пак, какво следва? Та нали не може всичко да свърши заради това, че някои индивиди, които се намират във въплъщение, не успяха или не искаха да изпълнят своята мисия? Действително, животът ще продължи, но трудностите, с които ще се сблъска човечеството в близко време, ще покажат, че колективният избор на определено количество индивиди не е бил в посока на еволюционното развитие. И така, всичко свърши. Изборът е направен. И сега остава само да се минимизират последствията, които могат да се изсипят върху човечеството. Какво е необходимо да се направи за това? Да работите със себе си. Вие навярно сте забелязали, че всички най-добри човешки качества идват отвътре: Любов, Милосърдие, Състрадание, грижа за ближните, Радост. Всички тези качества идват от вашите сърца. Затова се явява съвсем естествено преодоляването на онези вътрешни препятствия, които пречат за проявяването на Божествените качества, идващи отвътре. За съжаление състоянието на света е такова, че проявлението на най-добрите Божествени качества се приема от хората около вас като нещо подозрително. Опитайте да направите експеримент и, въодушевени след четенето на молитви и провеждането на духовни практики, да излезете навън и да изразите най-добри чувства към вашите съседи, колеги, просто на непознати хора. Мисля, че резултатът от експеримента може да се предвиди: по-скоро ще ви вземат за не съвсем адекватен човек, или за човек, на който му трябва нещо от околните, дори може да ви заподозрат в лоши намерения. Учудващо е как обществото се е обърнало наопаки. Най-добрите човешки качества пораждат подозрителност, а простащината и мрачното настроение са просто най-обичайни атрибути. Учудващо! И разбира се при такава ситуация е много трудно да се съхранява вътрешен покой и хармония. Налага се да се нагласяте към обкръжението, за да не привличате излишно вниманието. Но вие не можете да скриете вашите вибрации. Всяка ваша клетка вибрира с Божествена честота. И дори да си давате суров вид, и да се мръщите, това няма да помогне. Веднага ще ви разпознаят като човек, не от този свят. Какъв е изходът? Изходът е такъв, какъвто е бил винаги: да се обединявате и да изливате Светлина, независимо от всичко. Не се бойте, че ще ви вземат за чудаци, странни, и не от този свят. Настъпва още по-сурово време. И поради неверните избори само на няколко десетки човека, цялото човечество е принудено да върви по не най-добрия път. В това се крие тайната, защо възобновихме даването на диктовки чрез нашия посланик. Дотогава, докато във въплъщение се намират светлоносци, ние ще им оказваме цялата възможна помощ, в това число и духовна подкрепа, чрез нашите послания. Има много хора, сред намиращите се във въплъщение, които и не подозират, че са светлоносци. Те просто правят добро и не чакат за това награда. Те просто правят добри дела и през ум не им минава, че това е нещо, което трябва публично да се отбелязва. Но има и други, които ревностно се обявяват за светлоносци и провъзгласяват своята привързаност към Йерархията на Светлината. Обаче в основната си част тези хора представляват точно силите, които ни противостоят. Истинските светлоносци, притежаващи духовни постижения, се отличават със скромност. И колкото по-големи са духовните постижения на човека, толкова по-малко говори той за себе си. Защото разбира, че неговите постижения са малки в сравнение с тези, които имат неговите старши братя и сестри по Пътя – Възнесените Владици. Настъпва времето, когато ще се наложи добрите дела да се вършат скрито, за да не се издавате. И ние подготвяхме нашите ученици преди въплъщението за това. Обществото трябва напълно „да се наслади” на ниските и бездарни образци, тогава след определено време по закона на махалото, хората отново ще се устремят към светлите и прекрасни образци. Сега махалото се люшна не към страната на Божествените образци. Обаче вие трябва да разбирате, че това е временно явление и Възнесените Същества няма да ви изоставят при никакви обстоятелства. Трябва да издържите. И ще е необходимо да напрегнете всичките си сили за това. Аз дойдох с не много радостно послание за края на годината. Обаче подадох въжето на Божествената възможност на онези, които ще поискат да се възползват от него в най-близко време. АЗ СЪМ Серапис Бей.

© Татяна Микушина, 2010


Няма видимо съдържание в този елемент

Създай нов елемент

Коментари

Изпрати
Уебсайт в alle.bg