ierarxia.alle.bg

МИХАИЛ АРХАНГЕЛ НА ПЪРВИ ЛЪЧ

26 Август 2012

 

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ се явява Архангела на Първия лъч - лъча на защитата ,на вярата на волята на Бог. Той - е княз на Архангелите и на Ангелските сонми, Защитник на вярата, Ангел на Освобождението. В" Книгата на Пророк Данаил" него го наричат " Михаил Княз Великий,стоящ зад синовете на народа твой."314 Божественното допълнение на Михаил - Архея Вера.
Архангел Михаил се счита за най-величественния и най-почитания ангел в юдейската, християнската и ислямската традиции и писания. Според мюсолманите ,той е ангела на природата,изпълващ човека както с храна така и със знания. В еврейската мистична традиция Архангел Михаил се отъждествява с ангела, с който се е борил с Иаков. Той е поразил армиите на Сеннахирим,той е спасил три еврейски момченца попаднали в огнена пещ. Архангел Михаил бил също и този ангел ,който се е явил на Иисус Навин, когато той се е готвел за битка при Йерихон.
За Архангел Михаил говори и апостол Йоан в книгата "Откровение",разказвайки ,че именно Михаил е низвергнал дявола и неговите ангели от Небесата на земята. 315
Отдавна ние знаем ,че падналите ангели са приели въплъщение и , това че враговете на Иисус живеят в света на формите.Именно Архангел Михаил и легионите на сините мълнии,служещи с него, защитават децата на Бог от врага- от Антихриста.
Архангел Михаил и неговите легиони,облечени в могъщественни сини доспехи, със щитове и мечове на синия пламък, ежедневно слизат в астралния план. Там те освобождават тези,които са слезнали от екрана на живота и не са способни да се издигнат в по високите октави на служения и в обителите на Владиците. Михаил и неговите ангели избавители работят на това ниво двадесет и четири часа в денонощието, освобождаващи душите от конгломерата на техните собственни човешки творения, които са се наслагвали столетия, и от проекциите на тъмните сили. Те носят своето служение на астралния план много векове, а Михаил казва,че с пълна решимост ще продължава тази работа до този момент,когато всички деца на светлината на тази планета ще се въздигнат към БОГ-ИЗТОК в ритуала на Възнесението.
В освобождението на светлоносците от астралните същности Архангел Михаил помага с меча на синия пламък, направен от чиста светлинна субстанция.Този меч от син пламък представлява самия жезъл на силата на синия огън,който Михаил използва за защита на човечеството от момента на слизането на земния план на
изоставащи еволюции и луциферианци.Михаил казва също, че този меч - е меч на Бога. Той е създаден на Великото Централно Слънце и се явява дар от самото сърце на Бог,предаден на Михаил от могъщественния Элохим Херкулес. Когато този меч на синия пламък бъде отправен в негативно проявление, нищо не е способно да му се противопостави.
Да призовавате меча на синия пламък на Архангел Михаил можете и вие. Представете си искрящ с цвят електрик, който излиза със син пламък от горелка на газова бутилка. Вземете този меч във вашата дясна ръка.Ежедневно работете с него , очиствайте себе си, едновременно четейки динамични повели, за да се освободите от всичко, което ви пречи да удържите победа Затова максимално разширявайте действието на вашите повели,включвайки в тях призив за освобождаване на всички хора на Земята , а също и за спасение на планетата в цяло.
Ежедневните призиви към Архангел Михаил за защита и към неговия момент на вяра и преданност пред волята на Бог ще обезпечи всеки с необходимата защита.
В Диктовка от 2 юли 1988г.Архангел Михаил казва " Настъпи часът ,когато всеки Пазител на Пламъка е длъжен да владее моя синпламенен меч....Благословение,този меч трябва да бъде физически, тъй като чрез вас аз мога да дойда на физическия план и да работя със своя синплеменен меч,наложен на вашия физически меч". На 29 септември 1989г.той казва: " Възлюбенний,не забравяйте за работа с меча...Разберете,че когато вие ми призовете,моята ръка поставям върху вашата ръка, а моето Електронно Присъствие ще ви осени... Възлюбенний,неизползването на моя меч -това е изпусната възможност."
Влизайки в битка със силите на злото, учениците също могат да помолят Архангел Михаил за плащ на невидимостта, непобедимостта и неуязвимостта и могъщественните сини доспехи.Архангел Михаил се явява често в Братствата на Светлоносците , известно като " ЩИТ",чиито членове служат двадесет и четири часа в денонощието, защитавайки образа на Христос във всеки мъж, жена и детенце , въплътени на тази планета.
Архангел Михаил - е много особен ангел за нас.В продължение на хилядолетия той със своите легиони на светлината посвещава себе си за да обезпечи със безопастност , съхранение, защита и усъвършенстване на нашите души:Той работи за нас, оказва ни покровителство,наставлява ни обучава ни по пътя към святата Божия Воля,помага ни да разберем,че всеки от нас има Божествен План, светокопие в живота. Бог така нежно ни обича,защото ни дава да разберем за това чрез много личен образ-чрез своите ангели.
Богинята на Свободата ни казва:" Архангел Михаил е винаги редом до вас и отговаря на всеки ваш призив,но по-добре той прави това ,когато вие с ежедневни молитви към него поддържате този момент.Когато вие призовете Архангел Михаил, то той ще откликне мигновенно." 316
5 юли 1992 г. Архангел Михаил казва в своя диктовка : " Аз Архангел Михаил назначавам на всеки от вас по един могъществен ангел,който да бъде до вас при условие,че вие ще ме призовавате и ще четете повели,призиви отправени към мен в течение на двадесет минути всеки ден. До този момент докато вие изпълнявате това условие , което се явява абсолютно малко изискване на великия закон ,този ангел от моя отряд няма да ви изостави до този час докато не се възнесете в Светлина".
Архангел Михаил също ни предлага и своят момент на Вяра: " Отдайте ми на мен вашите съмнения.Отдайте ми вашето неразбиране,аз ще ви изпълня с Вяра. А моята вяра е - сила способна да преобрази света и да направлява в него великата любов на синята мълния на Отца към всяко едно същество. Тази сила и тази вяра са реални." 317
И всичко, което е необходимо да направим за да преминем през трудното изпитание - това е знанието ,че при нас има приятели на светлината, които ни подкрепят,помагат и се молят за нашата победа. Единственно ,когато Архангел предлага на човечеството своята вяра,на нас лежи отговорността да приемем този дар, да призоваваме неговия пламък и застъпничество, да направим този пламък част от нашия живот. Тай казва : " Кога ще достигнете способността да виждате защо е нужна Вяра? Защото на мен не ми е нужна вяра , / тъй като аз съм преизпълнен с нея /, а именно на вас ".318
В повечето случаи победата от битката на живота се издържа не във важните решения, а в не големите всекидневни дела , когато обръщайки своето сърце към Бог с доверие и вяра , вие получавате милостта , да се освободите от всички негативни аспекти в живота , в които мигновенно се увлича вашето съзнание. Ние можем да визуализираме вярата , преставяйки си " мощно блестяща лента от светлинна субстанция, която съединява индивида със неговото Бого-Присъствие ".319
Понякога простата мисъл форма постоянно визуализирана и изказана е всичко ,което ни е необходимо за освобождаване на негативните аспекти на живота.
Архангел Михаил ни е дарил от своето изпълнено с любов сърце още един велик дар-диспенсация / милост /, дадена на 22 април 1961г. в Бостън " Благословенни и възлюбенний,няколко от вас се намират в преклонна възраст, и не е много далече деня ,когато вие ще напуснете телесния храм.Някой от вас ще извършат този преход в ритуала на възнесението, а други ще влезнат в Царството на нашия свят с други способи,наричайки смърт. Аз ви давам обещание: Ако вие тайно , в своето сърце ме призовете и ме помолите да дойда при вас в този час ,то в момента на вашия преход, аз Михаил ще се материализирам пред вас, и вие ще ме видите както АЗ СЪМ.АЗ ви обещавам ,че ще ви помогна да се освободите от остатъка на Карма и да влезете в царството на светлината с минимална болка, съпровождаща хората от човешкия страх пред смъртта.
Това е - привилегия и дар от моето сърце. Аз давам този дар на хората по целия свят , на всички,които имат вяра , които приемат този дар и осъзнават,че Бог се слива с хората днес,както е било и в древността. АЗ СЪМ МИХАИЛ, КНЯЗ на АРХАНГЕЛИТЕ , оказващ Космическа услуга на Земята". 320

Обителта на Архангел Михаил е разположена в Канадската Скалиста Гора в Банфе,около езерото Луиза. Той също има и фокус над Централна Европа. Неговата ключова нота - Военно -морския химн на САЩ "Джон Бахус Дайкс. Музика " Свадбено хоро " от операта " Лоенгрин "на Рихард Вагнер увеличава привличането на Архангелите и на Ангелските сомни. Архангел Михаил покровителства полицаите и други правоохранителни органи.

 

                                                               АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

                                                        ЭЛ МОРИЯ КУРС ПО МЕДИТАЦИЯ

Коментари

Изпрати
Уебсайт в alle.bg